Flugår stundar efter tidig högsommar

Att högsommaren började redan i maj innebär att flugorna hinner med fler generationer än vanligt och sommaren kan bli en problematisk tid för djuren. Men det finns insatser man kan göra för att minska problemen.

FOTO: MOSTPHOTOS/IBL

Att det varma vädret började ovanligt tidigt i år bäddar för en säsong med riktigt många flugor.

På Christinelund i Kalmar län har lantbrukaren Björn Cedergren märkt att det är tydligt att flugorna trivts i den tidiga värmen.

– Det är enormt mycket ute på betesmarkerna. Man undrar varifrån de kan komma så många, säger han till tidningen Östra Småland.

Det varma vädret gynnar dem

Anders Lindström är insektsforskare vid Statens Veterinärmedicinska anstalt, SVA. Han berättar att man vid SVA inte gör några mätningar av andelen flugor men han säger att det är rimligt att det kommer att bli stora mängder i år.

– Det har med vädret att göra. Värmen gör att det på kort tid kan bli väldigt mycket flugor. Flugor som leve av dynga är mindre beroende av torkan, så länge avföringen är fuktig så spelar det inte så stor roll, säger han.

Kan lägga 1 000 ägg

Det varma vädret gör att flugorna kan börja lägga ägg tidigare vilket gör att det kan blir fler generationer med flugor under en säsong jämfört med ett år då värmen kommer senare.

En flughona kan lägga 500-1 000 ägg och för vissa arter tar det bara 10 dagar innan en ny fluga är könsmogen.

Fluglarver äter på djuren

Förutom att flugorna kan vara besvärande för djuren och störa både deras vila och deras ätande innebär de också risk för smitta.

– De kan sprida smitta om de landar i avföring och sen går på det som korna äter till exempel. Sen kan man också få problem med att djur, ofta får, bli angripna av fluglarver. Flugorna lägger ägg i pälsen på fåren eller i sår och tillslut börjar larverna äta på skinnet. I värsta fall dör fåren av blodförgiftning, säger Anders Lindström.

Ökade problem med högre temperatur

Problem med fluglarver som angriper djur finns också bland till exempel kaniner och långhåriga kor då flugorna tycker om att lägga äggen är det är fuktigt.

I Storbritannien och i Nederländerna, där det är någon grad varmare än i Sverige, är problemen större. Men blir det en lång och varm säsong och flugpopulationerna blir stora kan det blir större problem även i Sverige.

Håller undan gödseln

Lantbrukaren Björn Cedergren har omkring 600 djur på sin gård och han arbetar medvetet med att minska problemen med flugor i närheten av djuren.

– Vi vet att det tar omkring 10 dagar innan larven blir en fluga, därför ser vi till att köra undan fastgödseln inom den tidsramen. Gödseln läggs sedan i kompost som täcks med plast och där blir det så varmt att larverna dör, berättar Björn Cedergren för Östra Småland.

– Det betyder förstås inte att det är flugfritt i ladugårdarna. Men problemen både för personal och djur blir betydligt mindre än det annars skulle vara.

LÄS OCKSÅ: Skadeinsekterna du ska se upp med

Så minskar du problem med flugor på gården

* Minska tillgången till avföring på gården. Flugorna är beroende av avföringen och lägger sina ägg där, så mindre tillgång till avföring betyder minskad flugpopulation.

* Håll uppsikt om djuren har avföring i pälsen eller såg och på hur de mår. Verkar de blivit angripna av fluglarver kan de behöva veterinärtillsyn.

* Använd insektsmedel och flugfångare där det är lämpligt.

* Värna dyngbaggarna och svalorna, dyngbaggarna konkurrerar med flugorna och svalorna äter flugorna. Finns det gott om dessa finns det färre flugor.

Källa: SVA och Agria