Fokus på helhet i ny rapport om vildsvinskött

Nu är alla remissvar inne för enklare hantering av vildsvinskött. – Rapporten kommer att ha med alla delar av kedjan och man kan utläsa ur svaren att det har varit väldigt positivt för många, säger Arja Helena Kautto på Livsmedelsverket.

Arja Helena Kautto på Livsmedelsverket är specialistveterinär och ansvarig för vildsvinsköttprojektet.
Arja Helena Kautto på Livsmedelsverket är specialistveterinär och ansvarig för vildsvinsköttprojektet. FOTO: MOSTPHOTOS/PRIVAT

Det är tredje gången gillt man utreder hur vildsvinskött ska kunna få en kortare väg till konsumenterna, och denna gång tar man med hela kedjan av aktörer.

– Sista remissvaret kom in i går. Vissa ville komplettera sina svar efter att remisstiden gått ut och jag tycker att frågan är så viktig för så många att vi väntat in dem, säger Arja Helena Kautto.

Hon är specialistveterinär inriktad på folkhälsa och har arbetat som projektledare för utredningen under drygt ett år.

En samhällsfråga

Från Livsmedelsverkets sida arbetar man generellt enligt riskanalysens principer. Här har själva riskhanteringen fått ta hänsyn till väldigt många faktorer.

– Det här är en samhällsfråga, inte bara en livsmedelsfråga. När vi börjar riskhantera måste vi ta med helhetsperspektivet. Det är många aktörer från jord till bord och vi har bjudit in aktörer från hela kedjan.

I första steget bjöd man in för att identifiera och kartlägga hinder och komma på möjliga lösningar.

– Vi hade arbetsgrupper för att ta fram förslag på hur vi kan komma förbi hindren.

Fokus på helhetsperspektiv

Tillväxtverket, som har arbetat med metodutveckling i projektet, har även gjort intervjuer för att få med tankar kring hela processen.

– Det riktar sig till de som är ute i skogen och arbetar fysiskt med de här frågorna. Viltkött är också en hållbarhetsfråga och vi kommer att peka på helhetsperspektivet, förklarar Arja Helena Kautto.

Tillväxtverket har ett uppdrag att förenkla regelverket i samhället och för företagarna. Nu har man med stor nyfikenhet följt hur det nya arbetssättet landar.

– De är intresserade av att se hur det fungerar att ta in information från hela kedjan som vi gjort här. Det är ett väldigt inspirerande sätt att arbeta, resurskrävande men inspirerande.

Öppen process

De har gjorts tidigare utredningar som Land Lantbruk skrivit om, men de nådde inte målet.

– Utredningarna som gjordes 2008 och 2011 ledde inte till några ändringar i nationell lagstiftning. Vi var tvungna att tänka om och tänka nytt. Denna gång har vi försökt jobba med de faktorer som stoppat de tidigare försöken. Öppen process ända ut till remisshanteringen underlättar för oss att hitta de bästa åtgärdsförslagen.

Den här gången verkar det som att många av de inblandade är nöjda både med processen och med de gemensamma förslagen.

– Det går att utläsa även i remissvaren att det har varit väldigt positivt för många. Både remissinstanserna och de som varit med hela vägen har övervägande positivt att säga.

Kunskap ger rätt perspektiv

– Genom arbetssättet har vi tagit in information vi inte har och fått en verklig bild. Det gör att vi inte sitter och utreder ur fel perspektiv, och att vi undviker att komma till slutsatser och lösningar som inte fungerar i praktiken.

Hon understryker att rapporten och de förslag som man nu lämnar till regeringen är åtgärdsförslag. Ganska många förslag handlar om subventioner och hur man praktiskt kan förenkla flöden.

– Till exempel finns det ett förslag om hur dokumentering längs hela kedjan kan digitaliseras. Det kräver resurser, men kan vara en investering som ger vinst i slutändan för jägare, företag, länsstyrelser och kommuner.

– Det här är inte finalen utan början. Efter att regeringen som beställare säger sitt, måste aktörerna längs hela kedjan börja jobba framåt, säger Arja Helena Kautto.