Folkesson: Följetongen om kvävets prisfall fortsätter

På många gårdar i Sverige brottas man nu med konflikten mellan att köpa billigt och den egna lagringskapaciteten: ska man låsa lagringsplats för gödning eller använda platsen till nytröskad spannmål? Det skriver Björn Folkesson om i veckans krönika.

Björn Folkesson - lantbrukare, spannmålsodlare och krönikör.
Björn Folkesson - lantbrukare, spannmålsodlare och krönikör. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Gödning. Nu har vi botten bakom oss! Såväl den tyska som den franska noteringen stiger. I Tyskland handlar det om N 27 och i Frankrike stiger N 34. Den tyska kommentaren är ganska självklar: Efterfrågan är nu massiv då gödningsåret börjar och då hinner inte tillverkningen med.

I flera månader har ju annars prisfallet på kväve varit en ständigt pågående följetong och bedömare har velat förklara saken med ett överutbud av främst kinesisk urea. Prisfallet på urea har fått åtskilliga bönder att byta produkt! Troligen var N 27 i fokus på många gårdar men blir alternativet, som ju är urea, för billigt så kan många nog tänka sig att byta ut N 27 mot just urea. Då finns inte mycket annat att göra för N 27-tillverkarna, än att rea ut en för stor produktion. Om inte annat för att man behöver lagringsutrymme för kommande tider.

På många gårdar i Sverige brottas man nu å ena sidan med intresset av att köpa billigt, men med detsamma uppkommer frågan om den egna lagringskapaciteten. Lägsta pris får köparen om leveransen sker i juli. Det betyder att bonden får fundera på vilket som är mest värt? Att låsa lagringsplats för gödning eller att använda platsen till nytröskad spannmål?

Jag har hört från flera håll att man väljer skörden först och därmed låter man gödningssäljaren sköta lagringen även om det kostar några tusen kronor extra per bil och släp. Det gamla sambandet mellan vetepris och kvävepris är nu mindre tydligt, utan i stället är det Kinas villighet att ta marknadsandelar på den globala ureamarknaden som styr. Vi lär oss att den fria marknaden kan vara vår vän åtminstone ibland.

Uppmaning: ni som ännu inte gjort gödningsaffär - ta kontakt med er säljare och tänk över sammanhanget. Möjligheten till ytterligare prisfall är förstås inte utesluten, bara lite mindre trolig. Lycka till!

Vete. De franska uppskattningarna av årets spannmålsskörd är ganska defensiva . Såväl vete som korn tycks landa så lågt som 5,5 ton per hektar och det är minst 6 procent under genomsnitt. Det här är en prisdrivande faktor, men den skall balanseras mot det jättelager av vete som nu USDA berättar för oss om.

Konsekvensen av det sagda blir att vi bara ser ytterst små prisrörelser på vetemarknaden. Man kunde ha trott att skördeprispressen skulle ha sänkt vetet till under 180 euro per ton för spotkonkontraktet, men så är det inte. Betänk då att det rullar tröskor i Kansas och det är i den delstaten som det verkligen blir många ton.

Inför kommande skörd hos oss så är mitt råd att ni sprider riskerna med såväl inlagring som spotleveranser. Vi kommer närmare och närmare den punkt då frågan om skördens storlek avtar i intresse och skördens kvalitet kommer i förgrunden.

Till sist: I veckan kommer Fonterra med en ny mjölkauktion. Den skall vi följa med liv och lust!

LÄS MER: Folkesson: ”Snart vallskörd söderut – och gödning finns i överflöd”