Förändrade gener ska skydda mot svinpest

Forskare i Edinburgh försöker få delar av grisens arvsmassa att likna den hos vårtsvin och afrikanska busksvin. Syftet är att skydda grisarna mot afrikansk svinpest.

Hos grisar som drabbas av afrikansk svinpest, ASF, är dödligheten närmare 100 procent. Vårtsvin och busksvin är däremot mer motståndskraftiga mot sjukdomen. Därför försöker forskare nu få en av grisens gener att likna motsvarande gen hos dess vilda släktingar.

En av de gener som associeras till responsen på ASF är RELA-genen, vars roll är att aktivera immunförsvaret. Grisens vilda släktingar, vårtsvin och busksvin, har en annan variant av RELA-gen. En skillnad som forskarteamet tror kan vara avgörande för den höga dödligheten hos tamgrisar.

Påskyndar process

På samma forskningscenter där fåret Dolly klonades, arbetar man nu med grisars gener. Genom en form av genredigering ändras delar av deras genetiska kod för att likna den hos vårtsvin och busksvin.

LÄS MER: Afrikansk svinpest hotar EUs export

– Vi har använt en genredigeringsteknik för att förändra vissa bokstäver i grisens genetiska kod. Det man gör är att påskynda en process som annars skulle ske på egen hand i naturen. Vårt mål är att förbättra djurvälfärden för produktionsgrisar världen över genom att göra dem friskare men också ge lantbrukaren mer produktiva djur, säger Professor Bruce Whitelaw, ansvarig för utvecklingsbiologi vid Edinburgh universitet.

Resultat kommer dröja

Den afrikanska svinpestens framfart är just nu högaktuell men det kommer dröja innan man ser resultatet av genforskningen. Enligt Bruce Whitelaw fokuserar man just nu på avelsarbetet och först om ett år kommer GMO-grisar att introduceras till viruset.

LÄS MER: Kastad korvmacka förde pesten till Tjeckien

LÄS MER: Utbrott bland svenska vildsvin värsta scenariot