Förarlösa maskiner kräver mångbruk

Lösningarna för nya jobb och inkomster finns rakt framför oss. Vi måste bara tänka lite nytt, skriver Leif Öster, som bjuder på 100 exempel på mångbruk i veckans krönika.

Leif Öster.
Leif Öster.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är klokt och rätt att årets Guldyxa, som delas ut under Skogselmia 6-8 juni, ges till en skogsägare som jobbar med skogens mångbruk. I 28 år har Land Skogsbruk, LRF Skogsägarna och Elmia på detta sätt premierat duktigt folk. Begreppet mångbruk ligger sannerligen rätt i tiden. För nu kommer ett nytt stort tekniksprång i både jord- och skogsbruk som heter förarlösa maskiner. Och vad ska folk på landsbygden då jobba med?

Själv blev jag varse vad som är på gång under en resa från Chicago i USA. Vi skulle bila till Roosevelt National Park för att se vilda bisonoxar. Resan börjar med ett gott skratt – för gps:en i hyrbilen säger att vi ska köra rakt fram utan att svänga av i 1609 (!) kilometer. Därefter lite till höger och sedan är vi framme. Vägen Interstate 94 är nämligen utlagd med linjal. Det blev så när man delade ut jorden till nybyggarna på 1800-talet.

Lagen om Homestead Act undertecknades 1862 av president Abraham Lincoln. Den gav varje nybyggare möjlighet att bruka 160 acre (65 hektar) mark. Efter fem år kunde nybyggaren ansöka om köp av den uppodlade marken för 1:25 dollar per acre. Varianter av lagen fanns kvar till 1986.

Gårdarna lades ut i ett rutnät med spikraka vägar emellan. Så vi bilar i två dagar genom enorma jordbruksbygder. Det finns idag 3,2 miljoner bönder i USA som brukar 373 miljoner hektar åker. De här fyrkantiga ägorna är perfekta för ”Driverless tractors”. Alla stora traktortillverkare jobbar med frågan.

– Men vad ska bönderna då jobba med? undrar vår släkting vars förfäder utvandrade från Umeå just 1862. Även här hemma gör Skogforsk, Volvo och Sveaskog olika försök med maskiner utan hytt som kan gå dygnet runt. Men var finns framtidens jobb och inkomster för dagens jord- och skogsbrukare? Svaret är nog just mångbruk.

LRF skriver om detta i en ny remiss: ”Varje skogsägare ska ha stora frihetsgrader i både mål, medel och metod för sin fastighet. Nya näringsgrenar och mångbruk kan förhoppningsvis ge ökad sysselsättning och det går vanligen utmärkt att kombinera upplevelsebaserade aktiviteter med aktivt skogsbruk”.

LRF har helt rätt. Och lösningar för nya jobb och inkomster finns rakt framför oss. Vi måste bara tänka lite nytt. Jord- och skogsbrukare har i alla tider kombinerat många olika sorters inkomster. Begreppet mångbruk är visserligen lite nyare, men exempelvis Södra skogsägarna har i tolv år jobbat med frågorna i en egen mångbruksgrupp. Det är väldigt bra.

Leif Öster

skogsägare och turismföretagare

100 exempel på mångbruk

Vi på landsbygden ska naturligtvis fortsätta att producera massor av virke och helst ännu mera mat än idag. Men faktum kvarstår. Kostnaderna stiger medan betalningen för våra råvaror minskar. Så här är en lista på 100 sorters mångbruk du kanske kan utveckla för nya inkomster med din fastighet som bas. Och det finns oändligt många fler än detta.

Att utveckla:

1. Anlägg gläntor att besöka

2. Anordna skogskurser

3. Bikupor i skogen

4. Biobränsle

5. Brandplanera

6. Bygg maximalt med fastighetsvärde

7. Bygg vindskydd

8. Bärindustri

9. Campingplats i skogen

10. Cykelleder

11. Dammar som besöksmål

12. Dans i skogen

13. Dricka brunnsvatten

14. Eget arboretum

15. Ekoturism

16. Fastighetsförvaltning

17. Fotosafari

18. Friluftsdag för skolor

19. Fågelskådning

20. Följa djurspår

21. Förebyggande av erosion och jordras

22. Gps-stig för bär och svamp

23. Grus- och bergtäkt

24. Gärdsgårdar

25. Gör alternativa skogsbruksplaner

26. Gör kvalitets-kol

27. Gör skogskartor för besökare

28. Gör säljbara skyltar av trä

29. Gör tjära

30. Hyr ut båtplatser

31. Hästturism

32. Höj dina arrenden

33. Inspiration för konst

34. Inte göra någonting med sin skog

35. Jaktturism

36. Kanotleder

37. Kolupptag och kolinlagring

38. Kulturturism

39. Lämna skogen orörd

40. Lär folk göra eld

41. Lär folk hugga ved

42. Lär folk laga mat

43. Mathantverk med skogen som bas

44. Mental och fysisk hälsa

45. Mera fotosyntes

46. Mobilmaster

47. Motionsspår

48. Mountainbikeleder

49. Naturturism

50. Ny biologisk mångfald

51. Nya fiskeplatser

52. Nya skogsbruksmetoder

53. Näver

54. Orienteringsmark

55. Pollinering

56. Producera bete för tamdjur

57. Rekreation och träning

58. Rena luft

59. Rena vatten

60. Sitta på en stubbe

61. Skogens drycker

62. Skogsbad

63. Skogsbete

64. Skolskog

65. Skriva böcker om skog

66. Skylta upp intressanta platser

67. Småsågverk

68. Snöskoterleder

69. Specialsortiment

70. Stjärnhimmel

71. Sälja mossa

72. Sälja rent vatten

73. Sälja tystnad

74. Sälja ved

75. Ta ut skolklasser i skogen

76. Tillverka nyttoföremål av trä

77. Tillverka prydnadsföremål av trä

78. Timmerhustillverkning

79. Trädboende

80. Trädklättring

81. Trädkojor

82. Ungdomsverksamhet i skogen

83. Uppställningsplats för husvagnar och husbilar

84. Utveckla din jakt

85. Utveckla ditt fiske

86. Utveckla kulturvärden

87. Utveckla naturvärden

88. Vandringsleder

89. Vattenreglering

90. Vilthägn

91. Viltskådning

92. Vindkraftverk

93. Virke för byggnadsvård

94. Visa din skogs historia

95. Yoga i skogen

96. Återställa våtmarker

97. Öka lövandelen

98. Överhåll din skog

99. Övernattningsplatser

100. Övrigt som ingen har tänkt på