Förbered dig på torkan – här är 8 tips

Den senaste tidens torka får många att oroas för hur det ska gå med tillgången på vatten. Men det finns saker att göra för att förbättra utgångsläget.

FOTO: MOSTPHOTOS/ARKIV

Maj i år går till historien som den varmaste sedan mätningarna startade. Många lantbrukare har redan sett halva sin skörd torka bort och oron för hur resten av säsongen kommer att bli är stor.

LÄS MER: Torkan slår hårt mot grödorna

LRF tipsar om 8 saker att hålla koll på för att vara så förberedd som det går och lindra effekterna.

1. Hur mycket vatten finns i brunnen?

Håll koll på vattnet genom att göra regelbundna mätningar för att se om nivån ändrar sig. En grävd brunn är enkel att loda eller mäta med sticka.

2. Hur kan vi spara?

Se över vilka rutiner ni har för vattenanvändningen. Kan man ändra några rutiner för att optimera användningen? Täta läckande kranar, vattenkoppar och ledningar. Fundera också på hur vattnet i hushållet används och uppmana eventuella hyresgäster att också spara på vatten.

3. Kan vi hjälpas år?

Prata med grannarna för att se om ni kan hjälpa varandra om någon av er får slut på vatten. En bra sak att göra är att redan i förväg bestämma hur ersättningen ska se ut om ni behöver köpa vatten från varandra och förbereda en provisorisk ledning mellan er.

4. Kan vi ta vatten i sjön?

Undersök hur möjligheterna är att använda vatten från sjöar eller vattendrag. Vilka kvalitetskrav finns för min produktion och vilket vatten kan jag använda? Förbered också tekniska anordningar för att få upp vattnet.

Om det kommer regn senare i sommar, fundera på om det går det att använda överskottsvatten i anlagda dammar eller liknande. Tänk på att det oftast kräver en anmälan Länsstyrelsen.

5. Ska vi borra djupare brunn?

Är det läge att borra en djupare brunn? Det kan det vara om du tidigare haft problem med att vattnet tagit slut. Brunnsborrare kan vara svåra att få tag på när det väl behövs, så planera i tid.

Om det finns grävda brunnar som använt tidigare skulle dessa kunna användas även om grundvattnet är lågt. I så fall behöver man dock se till att ha rätt tekniska anordningar för att omsätta vattnet till friskt vatten.

6. Om vi måste köpa vatten från kommunen?

Om man blir tvungen att köpa vatten från kommunen finns risken att det blir dyrt. Skillnaden är stor mellan kommuner, på vissa håll har de kört till självkostnadspris medan man på andra håll använt ”normal” taxa. Ett tips är att lyfta frågan med kommunen innan läget är akut. LRF:s kommungrupper har ofta upparbetade kontakter med kommunerna så det kan vara lämpligt att börja där.

Kolla också upp att den som ska leverera ditt vatten vid en eventuell vattenbrist har tankar som kan transportera dricksvatten.

7. Hur gör vi bäst med fodret?

Fundera över om sommarens bete bör planeras på något särskilt sätt. Torkan 2016 misstänks ha orsakat mjältbrandsutbrottet när djuren betade närmare marken och på andra platser än de normalt betar. Går det att tilläggsutfodra? Fundera också tidigt på hur en dålig grovfoderskörd kan hanteras för att så lite som möjligt ska gå förlorat nästa stallsäsong.

8. Hur ska vi bevattna?

Se över hur vattentillgången ser ut jämfört med vanligtvis och hur bevattningen kan optimeras. Planera också vilka grödor, fält och tidpunkter som ska prioriteras om det blir en vattenbrist, för att skadorna ska minimeras.

LÄS MER: EU-förslag: Tillåtet bevattna med avloppsvatten

LÄS DEBATTEN: ”Enskilda avlopp inget stort miljöproblem”

LÄS OCKSÅ I LAND: Så rustar Öland för att inte drabbas av vattenbrist

LÄS MER HOS LRF: LRF.SE/TORKA