Företag fungerar i Ukraina - en del av dem är svenska

Det finns i dag många hjältar i Ukraina, och det finns all anledning att lyfta fram de medarbetare och chefer som går till sina arbeten varje dag. Och all heder även åt de svenska bolagsgrupper som trots svåra förutsättningar väljer att sträva på i ett krigsdrabbat land, skriver Peter Normark.

FOTO: TADEUSZ RAWA

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det har gått mer än två månader sedan Ryssland invaderade Ukraina. Vi har alla sett och hört om oerhörda massakrer i tidningar, TV och radio. Vi har sett hur barn, kvinnor och män, civila medborgare drabbats av bombningar och andra hänsynslösa angrepp. I dagsläget är det dessvärre ingen som kan skönja något slut på striderna och kriget.

Ukrainarna har på ett ofattbart sätt orkat stå upp och försvara sitt land, och det har kostat oerhört. Det har kostat människoliv och förstörda städer, och vi har sett en stor förödelse på landsbygden och i lantbruket. Många länder i väst har försökt tillhandahålla stöd – civilt men även militärt med vapen – och exemplen på frivilliginsatser är stora och omfattande. Samtidigt finns det också affärsverksamhet som fortsatt pågår, åtminstone i delar av landet, med butiker som är öppna och logistik som fungerar.

Krigets konsekvenser är oerhörda, och det är svårt att se hur man själv kan göra någon skillnad. Det finns ganska många företag i Sverige och Norden som brottas med frågan om hur man hanterar sin affärsverksamhet i Ukraina. Hur man kan fungera som stöd för medarbetare och ledning, och fortsätta sälja produkter och tjänster även om riskerna är stora både för kunder och medarbetare?

Sammantaget finns ganska många svenska storföretag med verksamhet i Ukraina, och vars verksamhet fortgår framåt även i detta nu. Andra företag söker vägar för övervintring i det läge som är. Det kan handla om att hitta säkra sätt att nå ut med produkter till kunderna och hantera medarbetare och anläggningar, och besluten är svåra. Oavsett storlek på bolag är det många företagsledare – i Ukraina eller i andra länder – som har att ta ställning till om man ska fortsätta försöka driva sin affär, eller om man ska avvakta för att minska riskerna. De ekonomiska riskerna är i många fall hanterbara. De mänskliga riskerna är svårare att värdera.

Det finns i dag många hjältar i Ukraina, och det finns all anledning att lyfta fram de medarbetare och chefer som går till sina arbeten varje dag. Alla som arbetar med att transportera varor, alla som försöker driva ett jordbruk, och alla som väljer att stanna kvar och fortsätta driva sina verksamheter både på landsbygden och i städerna. Och all heder även åt de svenska bolagsgrupper som trots svåra förutsättningar väljer att sträva på i ett krigsdrabbat land.

Peter Normark, VD, Macklean

LÄS MER: Varför får inte maten kosta?