Förlorade jag en miljon på gallringen?

Är det verkligen värt att gallra skogen eller slutar det med en förlust för skogsägaren, undrar Land Skogsbruks krönikör.

Leif Öster
Leif Öster

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Många vill att vi skogsägare ska odla mer virke. Men vad händer om skogsägarna inte vill? Ja, frågan ställdes av Södras skogsstrateg Göran Örlander nyligen. Han berättade om Minnesota där tillväxt och avverkningar nu är en bråkdel av det möjliga. Även här hemma är allt färre beroende av inkomster från skogen. Och skogsägare är inte dumma, bara väldigt olika. En del av oss låter bli att röja, gallra, dika, gödsla och avverka. Kanske betvivlar de att det är en bra affär. Om framtiden vet vi ingenting, säger de.

Med låga virkespriser och höga fastighetspriser kan en avverkning faktiskt minska värdet på din skogsfastighet mer än vad du får betalt för virket. Så det borde vara obligatoriskt för virkesköparna att förklara att en föreslagen avverkning kan vara rena förlustaffären – en Ebberöds bank för skogsägaren. Men om detta är det tyst.

Kloka skogsägare lyssnar på råd men bestämmer själva. De vågar ifrågasätta alla gamla sanningar för att hitta bättre lönsamhet. Man kan till exempel undra varför man gallrar sin skog? Jägmästaren Carl Henrik Palmér skrev i en debattartikel att gallring är lika omodernt som V-jeans.

Själv jobbade jag ett år som huggare åt Västmanlands skogsägareförening. Det var länge sedan. Vi högg bit på rakt ackord. Bäst för ryggen var klena gallringar. Skogarna blev snygga. Sedan dess blir jag glad av att se väl gallrade skogar. Men efter fjolårets gallringar här hemma blir jag osäker på hur jag ska resonera.

Vi gallrade ut 2 200 fastkubikmeter och på sista raden fick vi ynka 18 kronor per kubik. Samma virke var dagen innan värt 550 kronor när det växte i skogen. Så högt värderas en kubikmeter på rot på fastighetsmarknaden. Kanske minskade vi värdet på vår skog med drygt en miljon kronor? Inte så kul.

Så varför gallrar jag? Jo, för jag är uppvuxen i en släkt som alltid har gallrat. På skogsskolan fick jag lära mig att gallringar ger högre medelstam, högre kvalité och att man får pengar i nutid. Allt det där är sant, men bara lite sant. Förstagallringar är även ett högriskprojekt. Stormar, rotröta och snöbrott har förstört många nygallrade skogar.

Kanske är det bättre att göra en hård andra röjning, höja lånet några kronor, låta skogen stå kvar och bygga virkesvolym. För att bygga virkesvolym är klimatsmart. Såg att LRFs årsstämma 2018 fick en motion från Norrbotten om att skogsägare därför borde få en klimatpremie. En väldigt bra idé tycker jag.

Leif Öster

skogsägare, turismföretagare