Försäljningen av dagligvaror ökade svagt

Försäljningen i dagligvaruhandeln ökade svagt under juni jämfört med samma månad 2018, visar siffror från Svensk Dagligvaruhandel.

En förklaring till den låga tillväxten är att jämförelsemånaden juni 2018 var exceptionellt varm och att folk konsumerade mycket dryck bland annat.
En förklaring till den låga tillväxten är att jämförelsemånaden juni 2018 var exceptionellt varm och att folk konsumerade mycket dryck bland annat. FOTO: ANN LINDÉN

Försäljningen ökade med 2,1 procent under juni jämfört med samma period 2018. Butiksförsäljning ökade med 1,8 procent medan e-handeln ökade med 22,5 procent under månaden.

- En förklaring till den låga tillväxten är att jämförelsemånaden juni 2018 var exceptionellt varm, liksom hela sommaren, och att folk konsumerade mycket dryck och annat, vilket gav en stark utveckling och tuffa jämförelsetal för juni i år, säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel i ett pressmeddelande.

Stark tillväxt i april

Tillväxten under de senaste tolv månaderna uppgick till 2,6 procent. Inom butikshandeln var tillväxten 2,3 procent och e-handeln 22,2 procent.

- Tack vare en mycket stark tillväxt i april, delvis på grund av påsken men också stark tillväxt i stort, blev dock tillväxten det andra kvartalet 4,3 procent vilket med marginal är det starkaste kvartalet det senaste året, säger Daniel Liljeberg.

LÄS MER: Fortsatt låga matpriser i världen