Forskare: Ekologisk odling sämre för klimatet

Klimatet påverkas i mycket högre grad av ekologisk odling jämfört med konventionell. Detta beror på att det blir mindre skog som kan binda koldioxiden. Det visar en internationell studie från bland annat Chalmers i Göteborg.

Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers i Göteborg, är en av fyra forskare bakom en ny internationell studie som jämför konventionell matproduktion med ekologisk.
Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers i Göteborg, är en av fyra forskare bakom en ny internationell studie som jämför konventionell matproduktion med ekologisk. FOTO: JOHAN BODELL/CHALMERS

Med hjälp av en ny mätmetod, kallad koldioxidkostnad, har forskarna beräknat klimatpåverkan från markanvändning, och jämfört konventionell matproduktion med ekologisk. Beräkningarna visar att ekologisk odling kan orsaka mycket större utsläpp. Resultaten redovisas i artikeln “Assessing the Efficiency of Land Use Changes for Mitigating Climate Change”, som publicerats i tidskriften Nature.

Producerar mindre

Anledningen till att ekologisk odling är sämre för klimatet än konventionell är att skördarna per hektar är mycket lägre, och därför kräver mycket större markareal. Denna arealskillnad innebär således en mycket stor klimatpåverkan till nackdel för ekologisk odling, då den indirekt leder till stora koldioxidutsläpp från avskogning.

– Om vi använder mer mark för att producera en viss mängd mat så blir det mindre mark över att binda in koldioxid i skog. Konventionellt odlat vete har nästan dubbelt så stor skörd som ekologisk, säger Stefan Wirsenius, docent vid Chalmers i Göteborg, som är en av fyra forskare bakom den nya internationella studien.

LÄS MER: Svenskt foder allt mer klimatsmart

Klimatpåverkan riskerar att öka

Ett annat exempel är ekologiska ärtor odlade i Sverige, som har ungefär 50 procent större klimatpåverkan än konventionellt odlade.

Att större areal leder till större klimatpåverkan har det oftast inte tagits hänsyn till i tidigare jämförelser mellan ekologisk och konventionell mat, enligt Stefan Wirsenius.

– Detta är en stor brist eftersom, vilket vår studie visar, den effekten kan vara många gånger större än de växthusgasutsläpp som brukar inkluderas. Det är också allvarligt eftersom vi har politiska mål om ökad ekologisk odling i Sverige. Om de målen infrias kommer klimatpåverkan från svensk matkonsumtion troligtvis att öka kraftigt.

Är också klimatkrävande

Även ekologiska kött- och mejeriprodukter är ur klimatsynpunkt sämre än konventionella, hävdar Stefan Wirsenius.

– Ja, eftersom ekologisk kött- och mjölkproduktion använder sig av ekologiskt odlat foder kräver även den mer mark än konventionell produktion. Det innebär att slutsatserna om ekologiskt vete och ärtor i princip även gäller kött- och mjölkprodukter, säger han.

"Kan visst äta ekologiskt"

Däremot är det inte fråga om att man bör äta mindre ekomat.

– Det har vi inte sagt någonstans i artikeln. Man kan visst äta ekologiskt och vara klimatsmart, till exempel ekologiska bönor eller ekologisk kyckling och ägg.

LÄS MER: Viktiga ekobeslut väntar för ny regering