Forskaren: Bra att blanda trädslag

– Det finns en hel del värden med att blanda trädslag, säger Johan Sonesson, forskare på Skogforsk, som har försöksytor på Björktorp utanför Flen.

Blandskogsforskare Johan Sonesson på Skogforsk.
Blandskogsforskare Johan Sonesson på Skogforsk. FOTO: TORBJÖRN ESPING

– Men då handlar det inte framförallt om produktionsvärden, utan mer ekosystemtjänster som till exempel rekreation och habitat för olika arter. Blandskogar kan också vara ett sätt att hantera risk inför en osäker framtid med bland annat klimatförändringar.

Vill lära mer

Skogsforskningen i Sverige har inte varit inriktad på blandskog, och nu vill forskare lära sig mer om hur det fungerar och hur man lämpligast odlar blandskog.

Enligt Johan Sonesson finns det tall och ek-blandskogar i Tyskland och Polen, men inte så mycket i Sverige. På Björktorp har Skogforsk stuckit ned sina markeringspinnar i föryngringen där ek satts under tallskärm.

Historiskt blandad

– Det finns historiska skäl till just trädslagblandningen ek och tall, säger Johan Sonesson och konstaterar att skogen historiskt varit en blandskog.

– Tittar man på pollenanalyser på hur Sveriges skogar såg ut för 2000, 3000 år sedan så var det mycket trädslagen tall ek och björk som dominerade och ofta i blandningar säkert.