Fortsatt låga grundvattennivåer

Nivåerna i de stora vattenmagasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i stora delar av landet. Det visar Sveriges geologiska undersökningar, SGU, i sin månadsrapport för november.

Grundvattennivåerna i små och stora magasin i november.
Grundvattennivåerna i små och stora magasin i november. FOTO: SGU

De senaste veckorna har nederbörden skiftat mellan olika delar av landet vilket återspeglas av variationer i grundvattennivåerna. Det visar senaste månadsrapporten från SGU.

Mycket under de normala

I de små magasinen är nivåerna främst normala eller över de normala för årstiden, men det finns även områden med låga nivåer, framför allt i delar av Östergötland och Södermanland där nivåerna är mycket under de normala. Även Skåne och Blekinge ligger under det normala.

Generellt för de stora magasinen är att nivåerna fortfarande under eller mycket under de normala i större delen av landet. Även här är det framför allt i Östergötland och Södermanland, där nivåerna ligger mycket under de normala.

LÄS MER: Grundvattennivån fortfarande för låg