Fortsatt mycket låga grundvattennivåer i större delen av landet

Grundvattennivåerna är fortfarande låga i Sverige. Värst är situationen i östra Svealand, nordligaste Götaland och på Gotland, medan läget i Norrland är betydligt bättre.

FOTO: SGU

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av landet, förutom i norra Norrland samt delar av nordvästra Svealand där nivåerna är nära de normala. Det rapporterar SGU, Sveriges geologiska undersökning, i sin rapport för grundvattennivåer i månadsskiftet juni-juli.

Nivåer mycket under de normala finns främst i östra Svealand och nordligaste Götaland samt på Gotland. SGU rekommenderar därför att kommunerna följer utvecklingen noggrant och vid behov inför åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Krävs betydligt mer regn än normalt

För att få en normal grundvattensituation i de stora grundvattenmagasinen behövs betydligt större nederbördsmängder än normalt under flera månader.

– Det som krävs är att det regnar betydligt mer än normalt under en till två månader, vilket kommer att innebära att situationen lindras avsevärt eller att det återgår till mer normala förhållanden. Det vi vill ha är lågtryck under flera dagar i kombination med kallt väder, så att avdunstningen hålls nere, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog vid SGU.

Relativt bra nivåer i små grundvattenmagasin i Norrland

I de små grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i betydande delar av Götaland och Svealand. Situationen är dock förhållandevis normal i de västra och sydligaste delarna av Götaland. I Norrland är nivåerna nära eller över de normala.

De låga nivåerna i sydöstra Sverige i kombination med sjunkande nivåer innebär att situationen under sommaren kan försämras ytterligare. SGU rekommenderar därför enskilda brunnsägare att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

Det kommer att krävas avsevärt mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden för att få en normal grundvattensituation även i de små grundvattenmagasinen.

Läs mer: Krävs dubbelt så mycket regn som normalt

Läs mer: ”Vi planerar för ett värsta scenario”