Från mekaniska tallrikar till digitala fyrar

Klipska lösningar och smarta nyheter finns det gott om på en jätteutställning som Agritechnica. Här är en handfull.

FOTO: PER EMGARDSSON

Fortfarande serveras helt mekaniska nyheter, som John Deeres lastmaskinburna hjulvikter och Einböcks tallrikshacka. Annars är det mesta uppkopplat och digitalt.

Ett tecken i tiden är att asiatiska företag endera, som Mahindra, sluter samarbetsavtal med europeiska. Eller också gör de helt enkelt som Lovol, kokar ihop några anrika europeiska varumärken och ger sig ut på världsmarknaden med. I EU har vår inhemska industri ett tekniskt försprång, men när Kina, Indien och Afrika frågar efter teknik i sjuttiotalsstorlekar, då finns ledartröjan numera långt österut.

FOTO: PER EMGARDSSON

Kina sätter sprätt på Europa

Traktormärket Arbos är ett exempel på hur tiden skiftar, idag investear asiatska företag i Europa. Kinesiska Lovol Arbos Group plockade upp namnet från en sedan 20 år nedlagd trösktillverkare. Sedan köptes frukttraktorproducenten Goldoni och redskapstillverkaren MaterMacc in. Utöver traktorer med Kohlerdieslar mellan 80 och 200 kW och med en italienskt läcker, men ack så ömtålig latte macchiato-färgad, hyttinteriör erbjuds alvluckrare, såmaskiner, sprutor och konstgödselspridare.

FOTO: PER EMGARDSSON

Kamerastyrt såekipage

Med rotorharvsåmaskin hinner det aldrig regna i såbädden före sådd, därför är de omtyckta i det regniga västra Europa. Men att hitta den kombination av körhastighet och rotorvarvtal som ger en bra såbädd. Därför låter Pöttinger en stereokamera bildanalysera såbäddens råhet mellan harv och såbillar. Råhetsvärdet används för att via en ISObus klass 3-förbindelse styra traktorns körhastighet och kraftuttagsvarv så att ytstrukturen blir den önskade.

FOTO: PER EMGARDSSON

Tallrikshacka

Einböcks Tallrikshacka är ett försök att hantera mekanisk ogräsbekämpning vid mullsådd. Först skär ett bärhjul med skivrist upp växttäcket så att växter inte hänger sig på tallriksaxeln. Den parallellogramupphängda tallriken skär sedan av rötterna strax under mullskiktet.

FOTO: PER EMGARDSSON

Ser framtiden i landsbygden

När Tyskland enades startade Andreas Oster och Christof Voβ 1991 en maskinstation i Mecklenburg-Vorpommern. Idag är den Tysklands näst största med 300 anställda, man hittar medarbetar genom att locka med den modernaste tekniken. Biogasproduktion och spedition kompletterar verksamheten. I år har företagets 17 tröskor skördat 8 000 hektar. Med 112 traktorer sår man 8 000 hektar och växtskyddar 10 000, medan gräs och majs på 36 000 hektar exakthackas. Kontroll på den stora verksamheten håller Oster & Voβ med det fem år gamla webbaserade trecker.com, ett jordbruksprogram vars maskinstationsdel kombinerar flottstyrning, arbetsplanering, utvärdering och fakturering.

FOTO: PER EMGARDSSON

Fjärrstyrd spillbricka

Den här magnethållaren gör förlustmätarkalibreringen vid tröskning till ett enmansjobb. Med magnethållaren kan tröskföraren släppa spillbrickan där det passar bäst. Sedan räknar man spillet exempelvis vid urtankning. Självklart en tidsmässig fördel att vara två, en som kontrollerar förlusterna med brickan medan föraren ägnar sig åt tröskan. Brickan med magnethållare säljs av Feiffer Consult.

FOTO: PER EMGARDSSON

Ny finsk bearbetande såmaskin

Finska Multiva visade sin nya lastbärande såmaskin Multiva Forte FX 6000. Maskinen klarar reducerat bruk, skivbillarna kan belastas med 250 kg var via hydraultryck. Billarna är individuellt upphängda, djuphållningen styrs av ett bärhjul bakom billen. Utmatningssystemets fläktar är dimensionerade för att kunna hantera även de givor ekokonstgödsel fordrar och såbehållaren rymmer 8 kubikmeter.

FOTO: PER EMGARDSSON

Kvävesensorstyrd flytgödselspridare

Zunhammer och Claas visade en kvävesensorstyrd flytgödselspridare. Kvävesensorn bedömer grödans kvävebehov. Detta tillsammans med näringsinnehållsdata från en Zunhammers NIR-mätare Van-Control 2.0 sänds till traktorns ISObusskärm som anpassar gödselgivan till grödans behov. Det ger möjlighet att endera gödsla fram ett jämnt, lättröskat bestånd eller med gödsel- och skördekartor styra givan till att nyttja växtnäringen på effektivaste sätt.

FOTO: PER EMGARDSSON

Banangödselmyllare

Gödselnedfällaren Volmer Strip Till Culex har en parabelformad myllningsbill som gör det möjligt att sprida flytgödsel direkt i växtrester och sedan så i spåret. Myllningsbillen luckrar jorden i ett 25-30 cm brett spår och placerar flytgödseln i dess botten. Gödseln sprids i V- eller bananform i jorden. Parabelformen gör att gödselslitsen sluts av jordens vikt. Två stjärnhjul river undan växtrester så att parabelbillen går fram utan problem. Samtidigt blir det möjligt att så i spåret utan gps-styrning.

FOTO: PER EMGARDSSON

Styr med mobilen

Jobbet kan bli säkrare om det fjärrstyrs från andra platser än förarhytten. Med blåtandsteknik kan man flytta manövreringen till smarttelefonen. Icarus-Blue ger 30 meters räckvidd och mottagaren ansluts till 9-36 V likström. Den har fyra utgångar med 3,7 A. Styrappen i telefonen hanterar upp till 24 mottagare.

FOTO: PER EMGARDSSON

Däck för bättre vägkörning

Allt fler traktorer går allt mer på väg, något Michelin och Nokia tagit fasta på. Den franska tillverkaren visade RoadBib som ger dragkraft i fält men med bättre vägegenskaper...

FOTO: PER EMGARDSSON

... medan Nokia visade ett konceptdäck som ska kombinera fält- och vägegenskaper på ett bättre sätt. Däcket finns ännu inte att köpa.

FOTO: PER EMGARDSSON

Effektiva transporter

Tysk biogas och Hollands gödselöverskott kräver effektiva transporter. Med Liquid-X-Liner kan en semitrailer frakta foder till lantbruket, och ta flytgödsel som returfrakt. Gödseln fylls i en gummiduksbehållare som ligger ihoprullad bakom framstammen. Liquid-X-Liner var en av flera smarta fraktlösningar.

FOTO: PER EMGARDSSON

Craig Stainforth

Craig Stainforth från Yorkshire i England hittade lösningen på hur man skiljer tegelsten från jord. Han ska utvidga sin stugby som nu erbjuder 220 villavagnar full service med el, avlopp med mera. Lösningen var en roterande sålltrumma för lastmaskinfästet. Vid sidan av stugbyn odlar Craig 140 hektar spannmål och oljeväxter.

FOTO: PER EMGARDSSON

Blåtand genomlyser livsmedelskedjan

Med Fliegls små blåtandsfyrar, Fliegls Beacons går det bland annat att spåra foder och spannmål tillbaka till delar av ett enskilt fält. Fyrarna kan också hålla reda på maskiner och sända data från givare till en mottagare i en annan maskin. Fyren Pure ger en maskin identitet, med Tracker får man koll på vilken tröska som tankar i vilken vagn och var vagnen tömts.

Basic funkar som ett skakur, den kollar om maskiner är i arbetsläge och om den arbetar, medan Counter även sparar data om när maskinen arbetat, bra för debitering hyrmaskiner. Sensor Plus mäter lutning och acceleration och håller koll på manluckor på spridare och såmaskiner. Blåtandsfyrarna är IP69K-kapslade och batterierna räcker mellan ett par och tjugo år.

FOTO: PER EMGARDSSON

Ny småtröska från Sampo

Sampo lanserar en ny baströska, Verrato V4. Den ersätter minsta Comiamodellen C4 och är byggd på dess chassi. I övrigt påminner den om 2200-serien. Motorn har Steg 4-rening. Hytten är samma som hittills suttit på Comiamodellerna.

Comiaserien nu får en ny hytt, Avara (Rymlig) som är 30 centimeter bredare. A-stolparna är bakåtflyttade för bättre sikt och körspaken nyutvecklad för att ge bättre körkomfort och kontroll. Tillkoppling av skärbordet har också gjorts enklare genom att bordet fångas upp av en central pigg.