"Frihet under ansvar är en självklarhet"

Ökad produktion i skogen, en skogspolitik byggd på frihet under ansvar och en översyn av allemansrätten. Det är delar av Annie Lööfs recept för skogen inför valet.

undefined

– Jag tycker naturligtvis att den ska öka. Skogen är oerhört viktig för svensk ekonomi, för jobben på landsbygden och för att vi ska kunna få förnybar energi. Vi har just satt i gång ett svenskt skogsprogram, inom ramen för det kan vi hitta nya vägar för ökad produktion, mer förnybar energi och nya innovationer, säger Annie Lööf, partiledare för Centern.

undefined

– Det mest effektiva sättet att skydda skog är att fortsätta bygga på de formellt skyddade områdena tillsammans med skogsägarnas engagemang, frivilliga insatser och på den hänsyn som tas i brukandet. Jag märker tydligt av det miljöengagemang som finns bland skogsägarna och att de redan i dag gör mer än vad lagen kräver. Att skogspolitiken bygger på frihet under ansvar och att äganderätten respekteras tycker jag är självklart.

Även i fortsättningen ska staten givetvis kompensera markägaren ekonomiskt i de fall bevarandevärdena är så stora att ett fortsatt brukande inte är möjligt.

undefined

– Skogen kommer att spela en helt avgörande roll för om vi ska lyckas med omställningen från fossilt till förnybart, så självklart måste den öka!  Skogen är vårt gröna guld och vi ska använda grot och andra restprodukter för energiproduktion samtidigt som vi satsar på förädlade produkter, brädor, papper, plank och nya innovationer. Det ena ska inte utesluta det andra.

undefined

– För mig är den privata äganderätten och att man som markägare inte får sin egendom förstörd en väldigt viktig princip, lika viktig som allemansrätten. Jag och Centerpartiet har sagt att vi kan tänka oss att se över lagstiftningen så att det blir tydligt vad som gäller i allemansrätten.

undefined

– Jag ser gärna att det privata ägandet av skog ökar. Sveaskog har ett program för försäljning av skog till 2018 och det ser jag gärna en fortsättning på, men givetvis i en takt som inte påverkar marknaden. Staten ska inte äga industrier och därför ska de sågverk som staten äger, Setra, säljas när man hittar rätt köpare.