Frontvikt står sig bra som ballast

Vad ska man välja – frontvikt eller hjulvikt, kan man undra. Svaret kommer från tyska jordbrukstekniker, skriver Per Emgardsson i veckans krönika.

Per Emgardsson, teknikreporter.
Per Emgardsson, teknikreporter. FOTO: ANN LINDÉN

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Traktor betyder dragare, men trots ett sekels utveckling ser dagens traktorer i princip ut som 1920-talets Ford. Jobbet är ju detsamma, att släpa något. Ju tyngre traktor, desto mer släpar den.

Men marken sätter gräns vid 3-4 ton per hjul. Därför måste man hushålla med vikten och använda den rätt.

Ballasttesten från Tyskland visar att frontvikten står sig bra. Den visar också förlusten av att belasta fel. Precisionsodlingen har gjort sådan kunskap viktigare. När vi vet exakt hur något ska göras, behöver vi också veta att det blev gjort så. Det kräver teoretisk agronomisk och teknisk kunskap tillämpad i praktiken.

Sådan akademisk kunskap på så kallad masternivå skaffar sig tyskt, franskt och finskt jordbruk fortfarande, via sina universitet. Det gör inte svenskt jordbruk. I Alnarp kan studenter lägga an på jordbruksteknik, så länge SLU har intresse för den utbildning universitetet är avsett för.

SLUs tankar om akademisk jordbruksteknik är känd sedan länge. Om den är med sin tid får framtiden visa.

Ballasttesten utfördes av akademiskt utbildade jordbrukstekniker som på Jordbruksteknikkonferensen i Mannheim av en åhörare fick knäckfrågan: Ska jag välja front- eller hjulvikt? Svaret blev: Frontvikt är vettigt! Men hjulvikt är sexigt. …

Per Emgardsson