Frosttorka i Åres barrskog efter väderomslag

Barrskogarna i Åretrakten har drabbats av skador på träden, frosttorka, under den kalla våren och efterföljande försommarvärmen.

Frosttorka i Duved, där barren blivit rödbrun, i slutet av maj.
Frosttorka i Duved, där barren blivit rödbrun, i slutet av maj. FOTO: PETER NEWMAN/SKOGSSTYRELSEN

Barrskogsområden i Åre har drabbats av skador under april och maj, som en följd av omslaget från kyla till värme. Skadorna består i att barren på tallar och granar vissnar eller blir rödbruna, så kallad frosttorka. Träden transpirerar och får inte tillräckligt med vatten till kronan.

– Frosttorka uppstår när det är kallt och tjäle i marken, samtidigt som det blir varmt i luften. Träden blir stressade och kan inte försörja sig med vatten till kronan, så att nya barr blir brända, säger Peter Newman, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

Förloppet går fort och drabbar framför allt sydvästsluttningar på 500–600 meters höjd över havet.

Både tall och gran

Skadorna uppstår både på tallar och granar. När granar drabbas av frosttorka ökar risken för sekundära problem, eftersom de då lättare kan bli angripna av granbarkborre.

– Skadan är sällan dödlig för träden, utom möjligen för enstaka individer. Men om granarna blir angripna så kan det bli problem, säger Peter Newman.

Fem-sex år sedan

Enligt Peter Newman var det fem-sex år sedan frosstorka uppstod senast. I år har det framför allt uppstått i Åre kommun och intilliggande trakter, däribland runt Ottsjön, Duvedstrakten, Nordhallen, Berge, Ånn och Kamsåsen.

– Jag har pratat med andra skogsvårdskonsulenter i bland annat Västerbotten och ingen av någon annanstans upptäckt liknande skador, så det verkar som om problemet finns främst runt Åre, säger Peter Newman.

LÄS OCKSÅ: Douglas kan ersätta vanlig gran i Götaland