Gammafly utraderar finska bönders skördar

Vandrande svärmar av gammafly har invaderat Finland söderifrån. Nattfjärilarna har orsakat stora förluster för bönderna när de i sin jakt på föda har ätit upp hela skördar.

Gammafly. De fullvuxna fjärilarna äter i första hand nektar.
Gammafly. De fullvuxna fjärilarna äter i första hand nektar. FOTO: IBL BILDBYRÅ

Under normala omständigheter är Finland för varmt för gammafly, även om de förekommer sporadiskt och i mindre antal. Årets osedvandligt varms sommar har dock lockat nattfjärilarna att förflytta sig norrut, till södra Finland där de försökar sig snabbt.

– Blir värmeböljan lång kan de lägga ägg och få larver här, som i sin tur kan hinna bli vuxna och lägga ytterligare en generation ägg. Det är det som är på gång nu, och därför har vi ställvis stora svärmar av gammafly, säger entomologen Larry Huldén till Hufvudstadsbladet.

Landets säkerhets- och kemikalieverk Tukes har beviljat ett undantag som tillåter användning av bekämpningsmedel mot gammafly. Men på grund av mängder av bladlöss och rapsbagggar under sommaren råder brist på bekämpningsmedel.

Larverna äter allt

Fullvuxna gammafly är inget problem, eftersom de lever på nektar. Men deras larver äter det mesta som finns på åkrarna, exempelvis rybs, kummin eller bondbönor. Flera bönder har sett sina skördar utraderade på några dygn. Lantbrukaren Thomas Antas har fått 27 hektar rybsåker utraderad, av tiotusentals gammaflylarver

– Det betyder tusentals euro i utebliven inkomst, plus alla kostnader för gödsel, utsäde och det arbete jag tidigare lagt ned på åkrarna, säger Antas, till Hufvudstadsbladet.

Kusliga svärmar

Kusligt är det också att se grymma mängder av en fjäril som han ännu för några veckor sedan inte kände till.

– När man körde bil förbi åkrarna var fjärilarna i ett skede så många att det blev mörkt i bilen när svärmarna skymde solen. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig något sådant. Det är som ur en biblisk berättelse, säger han.

LÄS OCKSÅ: Nu ska danska fjärilar räddas