Gården med smak på framgång

Det krävs en rejäl tårta när det ska firas att Olof Boson, Stranda Kyckling, har blivit årets spjutspetsföretagare 2019. Anställda och hantverkare får ett avbrott i arbetet med stängsling, hökörning, spolning av djurstallar, betesflytt, kontroll av bevattning, djurskötsel och jobbet med att färdigställa det nya tjurstallet.

Olof Boson Stranda kyckling Mönsterås Årets Spjutspets 2019.
Olof Boson Stranda kyckling Mönsterås Årets Spjutspets 2019. FOTO: MARIE HENNINGSSON

– Jag blev väldigt glad och sprack upp i ett stort leende. Jag var nöjd med att vara nominerad till det här priset och räknade inte med att jag skulle få det. Konkurrensen är väldigt hård, säger Olof Boson.

”Rätta drivkraften”

Han berättar att han läst reportagen om de andra nominerade företagen och både imponerats och inspirerats av deras driv. Han trodde på en annan företagare när det gällde att ta hem priset.

– Det har varit så många olika typer av lantbruksföretag. När man läser om dem förstår man också att man kan lyckas med nästan vad som helst var som helst om man bara har den rätta drivkraften, säger Olof Boson.

Fakta: Stranda Kyckling AB

Ägare: Olof Boson, 35 år

Verksamhet: Kycklingproduktion: 1,5 miljoner kycklingar per år.

Köttproduktion: Köper in två veckor gamla mjölkraskalvar, 560 slaktdjur plus 70 dikor.

Växtodling: 205 hektar av vilka 140 hektar spannmål, 20 hektar potatis och resten vall. 60 hektar skog. Växtodlingen drivs ihop med två grannar.

Personal: 5 heltidsanställda, förutom Olof och Bo, samt två pensionärer och två skolungdomar på deltid.

Gedigen bakgrund

För Olof Bosons del på företaget Stranda Kyckling AB handlar det om uppfödning av slaktkycklingar och mjölkraskalvar till slakt på gården Torp i Mönsterås kommun på den småländska ostkusten. När han som sjätte generationen på gården helt tog över företaget 2015 hade han med sig en utbildning som ekonomagronom och flera års arbete utomlands, bland annat på De Laval.

Olof Boson hos kalvarna.
Olof Boson hos kalvarna. FOTO: KRISTINA WIRÉN

”Släppa helt”

Han hade även en stor lust att ta över företaget hemma, utveckla det och driva det i sin anda.

– Jag sa till Olof att om han ville ta över så skulle jag släppa helt, jag vill inte vara en hämsko för honom. Jag gläds åt hans entusiasm och ambitioner. När han någon gång frågar mig om råd så får jag se det som en fjäder i hatten, säger Bo Oscarsson, Olofs pappa och tidigare ägare av gården.

Juryns motivering:

”Olof Boson har med stark drivkraft och stor förmåga att leda projekt genomfört flera större utvecklingsaktiviteter och investeringar i både fastigheten och verksamheten. Med stöd av en mentor och ett gårdsråd med seniorer från olika branscher, har han tagit sig an många olika utmaningar. Detta tillsammans med bra djuromsorg, en väl utformad affärsplan och ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetstänk.”

Vad kommer att hända på gården nu?

– Det närmaste året ska produktionen trimmas. Vi ska få i gång de nya djurstallarna, ännu en bevattningsanläggning ska grävas ner. Men jag tänker inte ett år framåt, jag tänker 3-5 år framåt. Det kanske kan bli aktuellt med ett kycklingstall till. Det beror på vad slakteriet säger. Efterfrågan på kycklingkött ökar konstant.

”Svenskt lantbruk vinnare”

Olof Boson hyser stor tilltro till framtiden för svenskt lantbruk.

– Människor kommer alltid att behöva mat. Svenskt lantbruk blir förmodligen vinnaren i ett förändrat klimat och även vinnare när det ställs högre krav på djurproduktionen i övriga länder.