Globalt lantbruk behöver öka teknikinvesteringarna

Lantbruket är globalt sett en sektor som släpar efter andra branscher när det gäller att satsa på ny teknik, visar en ny rapport. Detta trots att många framtidens utmaningar skulle kunna hanteras med ny teknik.

FOTO: MOSTPHOTOS

Rapporten från World Economic Forum visar att livsmedels- och jordbrukssektorerna har investerat mindre i ny teknik än andra sektorer.

Totalt har exempelvis 14 miljarder dollar investerats i 1 000 startupföretag sedan 2010 i det globala lantbruket. Hälso- och sjukvårdssektorn har under samma period lockat 145 miljarder dollar i investeringar, med 18 000 nya startupföretag, skriver Agri Business.

Kräver mer förändring

Samtidigt behöver de globala livsmedels- och jordbruksföretagen år 2050 förse nio miljarder människor på jorden med livsmedel och andra produkter, på ett mer hållbart och näringsriktigt sätt än idag.

Ska försörjningen klaras till både stads- och landsbygd så måste företag och myndigheter och andra aktörer satsa mer på förändring. Ett globalt problem är att miljontals lantbrukare världen över lever i fattigdom, samtidigt som mängder av mat slängs och många jordbruk inte är tillräckligt hållbara.

Mer it-investeringar

Tekniker som World Economic Forum nämner i sin rapport för att komma förbi problemen är system för hantering av stora data, Big data, Internet of Things, Iot, samt artificiell intelligens och maskininlärning. Dessa kan både användas för att effektivisera och för att göra saker på nytt sätt, exempelvis vad gäller odling och planering av skördar.

Det handlar också om mer automatiserande teknik självstyrande fordon, robotteknik, automatiserad tillverkning och nya materialtekniker. Ett tredje område är modern bio- och genteknik samt nya energikällor.

Rapporten från World Economic Forum heter Innovation With a Purpose: The Role of Technology Innovation in Accelerating Food Systems Transformation och finns här.

LÄS OCKSÅ: Arla storinvesterar i Sverige