”Gör som i Tyskland - korrosionsskydda galvstolparna”

Svensk inredningsindustri borde skärpa sig och leverera korrosionsskyddade galvstolpar som standard i djurstall. Åtminstone tills dess man i försök visat att det verkligen finns fungerande alternativ till potentialutjämnande system. Det skriver Per Emgardsson i veckans teknikkrönika.

Jourdain stolpholk.
Jourdain stolpholk. FOTO: PER EMGARDSSON

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I mitten av 1970-talet dog 60-100 nöt per år i elolyckor. Det var dubbelt så många som tio år tidigare.

Efter försök med ekvipotentialsystem och sprickarmering av betonggolv kom den 1 juli 1976 regler för spänningsutjämnande system, SUS.

Nu kallas de potentialutjämnande system, PUS. Redan JTI-meddelande 372 från 1977 varnar för korrosion av delar i systemet.

Nästan tjugo år går. 1993 ger dansk lantbruksrådgivning ut ett "Byggeblad" med råd om hur rostskador på inredning i stall med PUS kan undvikas. Vid sekelskiftet provar korrosionsinstitutet, numera Rise Kimab, offeranoder och påtryckt spänning för att rädda inredningen i ett stall norr om Göteborg. Kollegorna på ATL skriver om problemen.

Det är därför utmanande att inredningstillverkare 2019 vägrar ge garanti för inredning som monteras enligt gällande lag och försäkringskrav. Och det är rent upprörande om ryktet är sant att inredningsleverantörer rekommenderat lantbrukare att klippa av PUS för att skydda inredningen.

Det vore mer kreativt att i försök visa att jordfelsbrytare verkligen kan ersätta PUS. Tills dess borde svensk inredningsindustri rycka upp sig och göra som kollegorna i Tyskland, Holland och Frankrike: leverera korrosionsskyddade stolpar som standard.