Greenpeace anklagar skogindustrin för dess metoder som brandorsak

Det är svensk skogsindustris avverkningsmetoder som är grunden till de omfattande bränderna. Det skriver Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor på Greenpeace, i en debattartikel som publicerats i flera rikstidningar.

FOTO: MATS ANDERSSON/TT

Lina Burnelius slår fast att skogsbolagens avverkningsmetoder bidrar till torka, sänkta grundvattennivåer och växthusgaser till atmosfären, vilket gör att det brinner lättare och mer i den svenska skogen.

”Om inte skogsindustrin ändrar sina avverkningsmetoder snarast, så kommer det inte bara att brinna igen – det kommer bli ännu värre” skriver Lina Burnelius.

Fått skogsbranschen att reagera

Debattartikeln har inte oväntat fått skogsbranschen att reagera. Skogsindustrierna gick ut med ett sammanfattande pressmeddelande om brandläget och där svarade man på kritiken, utan att nämna Greenpeace särskilt:

”Vissa aktörer har snabbt och tvärsäkert kommenterat vad det beror på, vems skulden är och vad som ska göras för att förbättra läget. Vi kan konstatera att stark affekt och stor övertygelse inte alltid är goda grunder för fakta och vetenskapliga argument.”.

"Brinner oavsett brukningsmetod"

Magnus Berg är chef för Skogsindustriernas näringspolitiska avdelning och kommenterar debattartikeln:

– När det är så här torrt brinner alla skogar, oavsett hur de brukas. Sveriges kunnigaste forskare inom skogsbränder konstaterar att all skog brinner i denna långvariga och extrema vädersituation. Både brukad och obrukad skog, och alla trädslag.

Känner igen kritiken

Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna, har läst debattartikeln och känner igen kritiken.

– Det är trist att Greenpeace tar bränderna som anledning att föra fram det man säger i alla andra sammanhang också. Man vill inte att skog ska brukas, säger Sven-Erik Hammar.

Lina Burnelius skriver i debattartikeln att både miljöorganisationer och oberoende forskare är överens. För att ha en chans att uppnå Parisavtalet och förhindra klimatförändringar och efterföljande svåra skogsbränder så måste gammelskogen få stå kvar.

Svar från skogsindustrierna

Skogsindustrierna kontrar:

– Klimatfrågan är vår tids viktigaste utmaning och det bästa bidraget till en fossilfri välfärdsnation och ett uppnått Parisavtal är att bruka mer skog än i dag, inte mindre, säger Magnus Berg.