Grundvattennivån fortfarande för låg

Grundvattennivån i de stora magasinen är fortsatt låg i stort sett i hela Sverige, medan nivån i de små magasinen generellt är normal. Det visar Sveriges geologiska undersökningar, SGU, i sin månadsrapport för oktober.

Grundvattennivåerna i små och stora magasin i oktober.
Grundvattennivåerna i små och stora magasin i oktober.

För de stora grundvattenmagasinen har den negativa situationen inte förändrats nämnvärt sedan mitten av september, vilket innebär att nivåerna i magasinen är fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

Långt under normalt på flera platser

Längst i norr är nivåerna nära det normala, medan nivåerna är mycket under det normala i östra Svealand och i nordöstra Götaland. SGU rekommenderar därför kommunerna att följa utvecklingen och vid behov införa åtgärder för att minska vattenförbrukningen.

Brunnsägare bör hålla koll på tillgången

Den senaste tidens nederbörd som kommit över delar av Götaland, Svealand och södra Norrland har dock medfört att nivåerna i de små magasinen återhämtat sig på flera platser. Således är nivåerna normala i stora delar av landet.

Det finns dock vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland där det fortfarande är för låga nivåer. Enskilda brunnsägare i sådana områden rekommenderas att vara uppmärksamma på sin vattentillgång, eftersom nivåerna kan fortsätta att sjunka under hösten.