Han fick rätt och blev nummer ett

En sällsynt svampart, bombmurklan, fick staten att förbjuda Henric Skanes slutavverkning. Han överklagade och vann i högsta instans. Segern fick hela Skogssverige att dra en lättnadens suck och Henric Skane att bli etta på Land Lantbruks 50-lista.

"Jag har gått från att vara förbannad till att vara glad", säger Henric Skane.
"Jag har gått från att vara förbannad till att vara glad", säger Henric Skane. FOTO: ØYVIND LUND

Vi träffar Henric Skane för en intervju hemma på gården Stora Skanum strax utanför värmländska Ölme. Decemberförmiddagen är råkall och ett idogt regnande har precis upphört. Solen försöker titta fram, men kapitulerar snart inför molntäcket och vi får nöja oss med uppehållsväder.

Efter regn kom solsken

Kapitulerade gjorde dock inte Henric Skane inför Länsstyrelsen i Värmland vintern 2014. Det var då myndigheten förbjöd honom att slutavverka ett 1,5 hektar stort granbestånd beläget några kilometer från gården. Med stöd av Artskyddsförordningen utfärdades förbudet helt utan ekonomisk ersättning till markägaren, det vill säga Henric Skane.

Han överklagade och stod efter tre års kamp som segrare när Mark- och miljööverdomstolen, i februari 2017, underkände länsstyrelsens beslut. Efter regn kom till sist sol på Henric Skanes resa genom det svenska rättssamhället.

Reporter Mats P Ostelius och Henric Skane.
Reporter Mats P Ostelius och Henric Skane.

– Jag har gått från att vara förbannad till att vara glad. Det har känts mer och mer glädjande i takt med att jag har märkt att det går att göra någonting åt beslutet, säger Henric Skane, vars bedrift alltså gav honom förstaplatsen på Land Lantbruks 50-lista.

"Känns gott"

Listan presenterar 50 personer, som Land Lantbruks redaktion anser har gjort årets avtryck i de gröna näringarna.

– Det är positivt att man får respons för att man sätter emot makthavarna. Så det känns gott att få utmärkelsen, säger Henric Skane, utan några åthävor.

Hans djupa missnöje med länsstyrelsens bemötande (undantaget den handläggare som tog över ärendet i februari i år) löper som en röd tråd genom hans berättelse. Henric Skane kände från första början att de två tjänstepersoner, som var hans motparter på länsstyrelsen, arbetade efter personliga agendor.

Deras handläggning genomsyrades av otydliga, dåligt underbyggda och motsägelsefulla argument samt godtyckliga beslut, upplevde han. Att föra en dialog var omöjligt.

FAKTA: Henric Skane

Ålder: 45

Bor: på gården Stora Skanum, Kristinehamn

Företagande: skogsbruk, spannmålsodling, maskinentreprenad

Aktuell: etta på Land Lantbruks 50-lista 2017. (På förra årets 50-lista var Henric Skane nummer 21).

FOTO: ØYVIND LUND

– Värst var det när jag frågade hur jag skulle kunna betala mina lån utan intäkt från avverkningen. Då fick jag till svar att jag kunde avverka annan skog, ta nya lån eller sälja jordbruksmaskiner, säger Henric Skane och påpekar att uttalandet finns skriftligt dokumenterat i domstolshandlingarna.

Ta hjälp

Henric Skane säger samtidigt att han var nöjd med Skogsstyrelsens konsulenter som han upplevde ”stod på hans sida”.

– Det gäller att ha tur med vilka tjänstemän som ansvarar för ens ärende, resonerar Henric Skane.

Hans råd till andra skogsägare som hamnar i liknande situationer är enkelt:

– Ta hjälp, jag hade aldrig klarat det här utan LRF.

LÄS MER: Här är alla namnen på årets 50-lista

Han uppmanar också till mod gentemot myndigheterna:

– Var inte rädd för att säga emot, det kan räcka med att begära en omprövning av ett beslut. Så var det på en grannmark där en nyckelbiotop på 5,5 hektar ändrades till 1,5 hektar, säger Henric Skane.

FAKTA: Juryns motivering till förstaplatsen

Den vägledande domen i bombmurklemålet är inte bara en seger för skogsägaren Henric Skane utan en seger för alla markägare. Domen slår fast att artskyddet inte får försvåra för pågående markanvändning.

Henric Skane råder andra skogsägare som hamnar i liknande situationer att ta hjälp. "Jag hade aldrig klarat det här utan LRF", säger han.
Henric Skane råder andra skogsägare som hamnar i liknande situationer att ta hjälp. "Jag hade aldrig klarat det här utan LRF", säger han.

Samtidigt är han rädd för att privatpersoner ska ges rätt att lägga sig i hur enskilda markägare sköter sina skogar, något som regeringens utredare av Skogsvårdslagen föreslagit när det gäller fjällnära skog.

– Det kan bli ännu värre än det jag har råkat ut för. Politiker och myndigheter måste förstå att skogsägarna har bättre kunskaper om sina skogar än vad balkongbiologerna har, säger Henric Skane.

SE FILM: ”Positiv respons när man sätter emot staten”

FAKTA: Henric Skanes väg mot segern

Vintern 2014: Länsstyrelsen i Värmland förbjuder Henric Skane att avverka på grund av bombmurklan.

Överklagar, men förlorar i Mark- och miljödomstolen.

Ny överklagan och seger i Mark- och miljööverdomstolen.

Länsstyrelsen beviljar dispens för avverkning.

Hösten 2017: Henric Skane planerar för avverkning med förstärkt hänsyn till bombmurklans växtplatser.