Hans idé kan skapa säkrare traktorkörning

Med ett varningssystem som larmar om att hitchkroken inte är låst skulle många tillbud inom lantbruket kunna undvikas. Mattias Eriksson bidrar till Teknikutmaningen med en viktig säkerhetsdetalj.

FOTO: MATTIAS ERIKSSON

Det var när en kompis skulle flytta rundbalar och tappade balsläpet som Mattias Eriksson insåg faran med olåsta hitchkrokar. Kompisen klarade sig bra, släpet gled ut på en gräsbevuxen yta och vare sig maskiner, människor eller något annat kom till skada, men händelsen fick honom att börja fundera på om tillbudet inte hade gått att undvika. Fanns det ingen smart lösning för att förhindra problemet med att det är så lätt att köra iväg utan att hitchkroken är låst? Någon sorts varningssystem borde gå att få till traktorn, ansåg han.

Hittade inte hos leverantörerna

Mattias Eriksson började höra sig för i branschen och tänkte att ett sådant varningssystem borde finnas på nyare traktorer. Men ingen av de stora traktorleverantörerna erbjöd den eftersökta funktionen.

– Jag blev lite förvånad att ingen traktortillverkare kunde erbjuda en smart säkerhetsfunktion för hitchkroken, säger han. Det här är en funktion som helt saknas på dagens traktorer, men borde vara enkel att få till och skulle kunna undvika många olyckor.

Vanligt problem

Olyckor och tillbud inom lantbruket är vanliga och när Mattias Eriksson undersökte saken i olika Facebookgrupper såg han att problem med hitchkroken är vanligt.

– Med ett varningssystem som uppmärksammar föraren på att hitchkroken inte är låst skulle körningen bli betydligt säkrare.

Så funkar den

Hans bidrag till Teknikutmaningen är ingen färdig produkt utan en idé till en säkerhetsfunktion som borde finnas på traktorer. Tanken är ett varningssystem i flera steg:

Vid hitchkroken sitter magnetbrytare som känner av om draget är i låst läge eller ej. När draget inte är låst lyser en lampa i hytten samt att traktorns hastighet blir begränsad till max 5 km/h. Den begränsade hastigheten gör att det fortfarande är fullt möjligt att koppla till redskap men en så pass låg hastighet att man inte kör iväg längre sträckor.

Mattias Eriksson är uppvuxen på lantbruk, går bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet och är en van traktorförare. Nu tävlar han i Teknikutmaningen.
Mattias Eriksson är uppvuxen på lantbruk, går bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet och är en van traktorförare. Nu tävlar han i Teknikutmaningen. FOTO: MATTIAS ERIKSSON

Mattias Eriksson har börjat skissa på varningssystemet skulle kunna se ut. Han tänker sig att en magnetbrytare sätts vid hitchkroken och en på traktorn. Någon typ av skydd för att inte få in få smuts och annat som kan störa funktionen bör också monteras. När magnetbrytarna inte är i kontakt med varandra lyser lampan inne i traktorns hytt och indikerar att hitchkroken inte är i låst läge.

Lampan är första steget och det som han först vill se fungera. Nästa steg blir att koppla in sig mot traktorns dator och lyckas få till hastighetsbegränsningen.

Ska vara en enkel lösning

Mattias Eriksson vill gärna att systemet ska vara så pass enkelt att det går att montera in i befintliga traktorer.

– På äldre traktorer utan dator får man nog nöja sig med att sätta in magnetbrytare och en lampa. På nyare traktorer är det tänkt att hela systemet med magnetbrytare, varningslampa och hastighetsbegränsning ska gå att koppla in.

”Bör inte bli så kostsamt”

Det är oklart vad systemet skulle kunna kosta.

– Den enklare lösningen med magnetbrytare och en lampa bör inte bli så kostsamt. För att få till lösningen med hastighetsbegränsning kan det komma att krävas lite ytterligare investeringar och här behöver man även gå in och programmera i traktorns dator vilket kan kräva lite specialkunskap.

– En dröm vore att mitt varningssystem blir standard på nytillverkade traktorer.