Här är de tio bolagen som styr Skogssverige

undefined

  undefined

Ulf Larsson, VD SCA Forest Products: 

undefined

– Vår skogsindustri är välinvesterad och konkurrenskraftig. Genomförandet av den stora investeringen i Östrand är naturligtvis viktig, och fortgår enligt plan. Den stora utmaningen för SCA är att hålla ett högt tempo och hög kvalitet i vårt innovationsarbete, driva lönsam tillväxt och fortsätta effektivisera vårt arbete.

 

undefined

  undefined

Karl-Henrik Sundström, VD:

undefined

– Att få ut våra nya innovativa produkter från skogen på marknaden i en snabbare takt.

 

undefined

  undefined

Per Linberg, VD:

undefined

– Vi har stora ambitioner på alla områden och vi vill växa i takt med marknaden, det villa säga 3-4 procent per år. Vi vill också driva på innovation i en traditionell bransch och det är minsann en utmaning.

 

undefined

  undefined

Lars Idermark, VD:

undefined

– Att få behålla rätten att bruka skogen med frihet under ansvar. Vi bygger också mer eller mindre ett nytt bruk i Värö och det är en stor omställning. Det är också en utmaning att möta skogsägare i dagens urbaniserade och digitaliserade samhälle.

 

undefined

  undefined

Henrik Sjölund, vd:

undefined

– Eftersom vi är ett skogsägande bolag så är rätten att hållbart bruka skogen det viktigaste för oss. Sedan finns det alltid marknadsutmaningar oavsett vilket affärsområde man tittar på.

 

undefined

  undefined

Morten Kristiansen, VD:

undefined

– Att fortsätta att utveckla bolaget så att vi klarar den internationella konkurrenskraften. Det är upp till oss själva, ingen kommer att göra det åt oss.

 

undefined

  undefined

P-O Wedin, VD:

undefined

– Vi måste jobba mer för att få allmänhetens acceptans för skogsbruk och att förklara kopplingen mellan skogsbruk och träprodukter. Vi måste också skapa så lönsamma värdekedjor som möjligt tillsammans med våra kunder.

 

undefined

  undefined

Santhe Dahl, vd:

undefined

– Hela branschen, inklusive Vida, måste tjäna mer pengar för att kunna öka vidareförädlingen.

 

undefined

  undefined

Karl-Erik Andersson, VD:

undefined

– Den brist på kompetent personal – hantverkare, projektledare och ingenjörer – som nu växer fram kommer att bli en utmaning för hela byggbranschen. Det är det största hindret för att växa.

 

undefined

  undefined

Peter Wigert, VD:

undefined

– Att hitta unga människor som har en tilltro till att jobba i den här branschen och som kan tänka sig att flytta till, eller stanna kvar, och utvecklas på de orter där vi finns.

undefined

undefined