Här är stöden som alla väntar på

Snart kommer ekonomisk hjälp till torkdrabbade bönder som otåligt väntat på försenade EU-ersättningar och extra krispengarna. Med start den 19 oktober betalas ett extra stort förskott på årets miljöersättningar ut.

Snart kommer ekonomisk hjälp till torkdrabbade bönder som otåligt väntat på försenade EU-ersättningar och extra krispengarna.
Snart kommer ekonomisk hjälp till torkdrabbade bönder som otåligt väntat på försenade EU-ersättningar och extra krispengarna. FOTO: EMMA TÖRNKVIST/LRF MEDIA/MOSTPHOTOS

Land Lantbruk reder här ut vilka stöd som ligger i pipeline och hur stora summor som ska nå fram till lantbrukarna fram till årsskiftet.

Nästa fredag, den 19 oktober, börjar Jordbruksverket förskottsutbetala flera av 2018 års ersättningar inom landsbygdsprogrammet.

Höjt förskott efter torkan

Här blir summan högre än vanligt efter EU-beslut om att i år höja förskottet som en hjälp till lantbrukare som går på knäna efter torkan.

FAKTA: Krisstödet

– Mitt i sommartorkan gick regeringen ut med beskedet om ett krispaket på totalt 1,2 miljarder kronor.

– Från vecka 42 kan mjölk- nötkötts- och fårproducenter ansöka om 400 miljoner som betalas ut med start 30 november.

– 29 november redovisar Jordbruksverket hur krispaketets andra del på 760 miljoner ska betalas ut 2019.

– Innan förslaget redovisas ska samråd ske med branschen.

Cirka 2,1 miljarder kronor tillförs på detta sätt svenska bönder, enligt Jordbruksverkets senaste siffra. Efter EU:s ingripande får bönderna här 250 miljoner kronor mer på sina konton i oktober.

Stöden värda 400 miljoner

Nästa vecka kan mjölk-, nötkötts- och fårproducenter även börja ansöka om de av regeringen beslutade krisstöden som ska betalas ut från 30 november. 400 miljoner kronor är stöden värda i år.

7 december är ett datum att sätta kryss för. Då kommer EU:s mest omfattande ersättningar till lantbruket, nämligen direktstöden som i år är värda sju miljarder kronor, att börja skickas ut.

Summerar man detta så rör det sig om cirka 10 miljarder kronor som med start om en vecka kommer att börja betalas ut till lantbrukarna. Och det mesta av pengarna beräknas nå fram före årsskiftet.

Innestående miljöstöd på väg att betalas ut

Hur mycket betyder då dessa stöd för lantbrukares chanser att klara likviditeten genom torkkrisen? Många av stöden är ju sådana som ansöktes redan i maj och som rullar på oavsett väderleken.

Bland de tio miljarderna finns det åtminstone några poster som ger extra plus i höst. Här finns krisstödets 400 miljoner, och ytterligare 410 miljoner i innestående ersättningar i bland annat miljöstöd från 2016 och 2017, där merparten sent omsider ska betalas ut.

Stigande importkostnader

Och så, som en slags extra bonus, den halva miljard som lantbrukare med direktstöd kan räkna sig till godo till följd av kronans svaga kurs mot euron. Så stor är skillnaden jämfört med utbetalningen 2017.

Ett grovt överslag av dessa tre faktorer ger ett plus på bortåt 1,3 miljarder. Det räcker så klart inte hela vägen för att täcka den förlust på tio miljarder som LRF beräknat att torkan kostat.

Den svaga kronan har dessutom även en baksida, såsom stigande kostnader för import vilket även lantbruket får känna av som en minuspost.

LÄS MER: Dags att söka krisstödets första del – men många är inte behöriga

LÄS MER: Pia blir utan krisstöd – har för få får