Här faller hybridaspen efter 27 år

27 år efter plantering skördar Peter och Carina Stejmar tändstickstimmer i hybridaspskogen. Och redan efter två gallringar var alla kostnader betalda, berättar de.

Jerker Olsson, inspektor Mellanskog, Urban Uvesten, skördarförare, samt Peter och Carina Stejmar, markägare, i samspråk på avverkningsplatsen.
Jerker Olsson, inspektor Mellanskog, Urban Uvesten, skördarförare, samt Peter och Carina Stejmar, markägare, i samspråk på avverkningsplatsen. FOTO: MATS P. OSTELIUS

- Vi hade egentligen tänkt avverka först till hösten. Men de skrek efter asptimmer så vi avverkade redan nu, säger Peter Stejmar, som tillsammans med hustrun Carina äger och brukar 45 hektar skog strax utanför Molkom, tre mil norr om Karlstad.

Land Skogsbruk är med när de första hybridasparna faller i slutet av januari. Avverkningen görs av Mellanskog under ledning av Jerker Olsson och timret köps av Swedish Match till bolagets tändsticksfabrik i Vetlanda.

- Vi fick 450 kronor per kubikmeter utan transportavdrag plus en premie på 50 kronor eftersom vi skrev kontrakt före den 15 februari, säger Peter Stejmar.

Fick idén från Skogforsks forskningsstation

Planteringen anlades våren 1990 med 6 500 kronor per hektar i lövskogsbidrag. Bidraget betalades ut inom ramen för dåvarande Omställning 90 - statens stödprogram för att konvertera åker till skog.

Peter Stejmar, Jerker Olsson och Carina Stejmar studerar kartan över avverkningsområdet.
Peter Stejmar, Jerker Olsson och Carina Stejmar studerar kartan över avverkningsområdet. FOTO: MATS P. OSTELIUS

Idén att plantera hybridasp fick Peter Stejmar under ett besök på Skogforsks forskningsstation i skånska Ekebo. Här berättade forskarna om trädslagets stora produktionsmöjligheter.

- De visade ett bestånd som nästan var gallringsmoget efter fem år. Jag blev inspirerad och kände att jag ville testa hybridasp, säger Peter Stejmar.

Att få tag i plantor var inte självklart, men via en kontakt fick han napp i Skåne. Plantorna, som kostade drygt fyra kronor styck, levde dock inte upp till den förväntade kvaliteten. Det visade sig att ungefär hälften inte var kyllagrade och att de redan hade skjutit skott. De var dessutom packade i svarta sopsäckar.

- Jag jordslog dem direkt i skuggan hemma på gården, men bladen vissnade. På plantskolan sa de att de skjuter nya skott, men det gjorde de inte. Istället angreps de av svamp och dog, säger Peter Stejmar.

John Deere-skördaren arbetar sig snabbt fram i hybridaspbeståndet.
John Deere-skördaren arbetar sig snabbt fram i hybridaspbeståndet. FOTO: MATS P. OSTELIUS

”Viktigt att plantorna är invintrade”

Efter reklamation levererades 1 500 nya plantor, som klarade sig bra. Peter Stejmar konstaterar också att den andra hälften, som hade kyllagrats, överlevde till 95 procent.

- Det är viktigt att plantorna är invintrade när man får dem, säger han.

Viltet då? Ja, planteringen klarade sig i stort sett ifrån påhälsning, konstaterar Peter och Carina Stejmar. Visserligen observerades rådjur ett par gånger innanför trådarna, men de nådde inte toppskotten.

- De betade inte på sidogrenarna heller utan koncentrerade sig på gräs och örter. Några enstaka stammar skadades av fejning, säger Peter Stejmar.

Att slutavverka hybridasp går i stort sett bra, tycker skördarföraren Urban Uvesten. – Men är det grövre klykor i toppen får man släppa och kapa den separat, säger han.
Att slutavverka hybridasp går i stort sett bra, tycker skördarföraren Urban Uvesten. – Men är det grövre klykor i toppen får man släppa och kapa den separat, säger han. FOTO: MATS P OSTELIUS

Älg i hägnet

Vid ett tillfälle kunde en älgtjur inte motstå frestelsen att ta sig in i hägnet. Han verkar dock ha fått bråttom i väg eftersom han drog med sig en eltråd ut.

- Han måste ha fått en rejäl stöt och kom säkert aldrig tillbaka, säger Peter Stejmar.

- Han spred nog ryktet också, inflikar Carina Stejmar.

Fotnot: Missa inte nästa del, om hur asken blir tändstickor. Följ med till tändsticksfabriken i Land Skogsbruk nr 11!