Här finns pengar att hämta för skogsägare

Det finns flera stiftelser som ger bidrag för att utveckla skoglig verksamhet och för den som är lite driftig kan det finnas mycket pengar att hämta.

Det finns många stiftelser som ger bidrag för att utveckla skoglig verksamhet.
Det finns många stiftelser som ger bidrag för att utveckla skoglig verksamhet. FOTO: NIKLAS EMMOTH/ISTOCK

Det finns många stiftelser i Sverige som delar ut stöd till de som vill utveckla sitt skogsbruk. Sedan 2010 registreras alla stiftelser hos Länsstyrelserna och i deras databas finns totalt 17 667 stiftelser registrerade. Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för den som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Många träffar

En sökning i databasen på ordet ”skogsbruk” ger 94 träffar på stiftelser. Breddar man sökning till skog blir det hela 304 träffar. Många av stiftelserna har som ändamål att gynna ett specifikt geografiskt område som i vissa falla kan vara så snävt som instiftarens egen gård, medan andra riktar sig till sökande från en angiven socken, kommun eller ett län. Andra stiftelsen ger bidrag till utbildning inom det skogliga området, framförallt för unga.

FAKTA: Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för den som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. Uppgift om ansökningshandlingar och ansökningstider tillhandahålls av varje enskild stiftelse och ansökan skickas direkt till stiftelsen.

Främja ek

Exempel på en stiftelse i databasen är Erik Stenströms stiftelse för ekskogens främjande som har ett kapital på nästan 17 miljoner kronor. De ger bidrag till privatpersoner och forskare som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel.

Nästan tre miljarder

Exakt hur mycket pengar som finns att söka i stipendier för skoglig verksamhet går inte att fastställa. Men de 94 stiftelserna under sökordet "skogsbruk" har ett sammanlagt kapital på knappt tre miljarder kronor så för den som är villig att lägga ner lite tid kan det finnas pengar som väntar på att betalas ut till någon som uppfyller de rätta kriterierna.

LÄS MER: Här hittar du databasen

FAKTA: Här är några fonder som kan ge stöd till enskilda skogsägare

• Stiftelsen Längmanska företagarfonden. Stöd för att främja och utveckla affärsverksamhet och samverkan inom bland annat landsbygds- och upplevelsenäringar i Norrbotten.

• Erik Stenströms stiftelse för ekskogens främjande. Avkastningen delas årligen ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel.

• Johan Bäcklunds stiftelse. Ger stöd för röjning till skogsägare i Nordmalings kommun.

• Anders Walls landsbygdsstipendium: Tilldelas enskilda unga entreprenörer och nyskapare för insatser som lett till utveckling av näringslivet på landsbygden, gärna med bas i jord eller skog. Stipendiet kan inte sökas, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin nominerar kandidater.

• Södra: Gösta Edströms Hedersfond ger stöd till förtjänta personer för forskning, utvecklingsarbete eller studier inom skogsbruket, skogsindustrin eller lantbrukskooperationen.

• Stiftelsen Liljewalchska donationsfond. Främst stipendier för skogliga studier men även stöd till enskilt skogsbruk på Gotland för hjälpplantering, lövskogsskötsel och skogsbilvägar.

• Rundvirkesstiftelsen. Stöder verksamhet som är till gagn för det enskilda mindre skogsbruket, främst avseende rationell virkeshantering och virkeskvalitet.

• J L Eklunds stiftelse: Ger medel till personer inom Skinnskattebergs kommun för att öka kunskapen om jord och skog eller till belöning för förtjänstfullt arbete inom jordbruk eller skogsvård.

• Stiftelsen Henrik och Ellen Johanssons donationsfond: Delar ut 5 000 kronor årligen till skötsamma aktiva skogsbrukare, bosatta och verksamma inom Urshults församling, och som är ett föredöme för sitt yrke.

• Stiftelsen Gunnar Hedlunds hedersfond. Ger stöd för att främja privat skogsnäring. Bidrag kan gå till forskning, studieresor med mera, och kan även sökas av privata skogsägare.