Hårdare reglering av gröna investeringar

Sent på måndagen godkändes förslag för klassificering av finansiella produkter som kallar sig hållbara och gröna.

Sent på måndagen godkände EU ett förslag för klassificering av finansiella produkter som kallar sig hållbara och gröna.
Sent på måndagen godkände EU ett förslag för klassificering av finansiella produkter som kallar sig hållbara och gröna. FOTO: MOSTPHOTOS

Land Skogsbruk har tidigare skrivit om gröna obligationer inom skog för den som vill investera i förnybar råvara.

Under en tid har man inom EU arbetat för ett ramverk som ska reglera och klassificera gröna investeringar.

Sent på måndagen godkändes ett förslag till vad som ska räknas som hållbara klassificeringar för gröna investeringar. Detta som en följd av medlemsstaternas överenskommelse tidigare på dagen, skriver Bloomberg.

Gas och kärnkraft knäckfrågor

Ett antal definitioner har fastställts kring vad som kan anses vara grön och hållbar verksamhet. Två områden som varit svåra att komma överens om var ifall kärnkraft och naturgas kan räknas som gröna investeringar.

Frankrike och länder i östra Europa har drivit frågan om att kärnkraft tydligt kan framhållas som en del av EU:s arbete för att bli klimatneutralt.

”Med den här överenskommelsen har vi nu ett gemensamt språk och nya regler för finansmarknaderna. Den finansiella kompromissen betyder att både kärnkraft och naturgas, under specifika omständigheter, kan vara en del av den gröna finanslistan”, skrev den franska EU-parlamentarikern Pascal Canfin i ett mejl till Bloomberg.

Hoppas på mindre fusk

Alla finansiella produkter som kallas gröna eller hållbara ska redogöra för hur, och i vilken omfattning de gynnar miljön. På det sättet vill man öka trovärdigheten och stärka incitament för investering i reell miljöomställning och arbete mot klimatneutralitet.

Man hoppas samtidigt minska möjligheten till "greenwashing", när företag använder miljö och hållbarhet i marknadsföringssyfte utan att i realiteten arbeta miljöförbättrande eller hållbart.

Måndagens överenskommelse är ett första steg i den process som ska leda till ett övergripande ramverk kring gröna investeringar.

LÄS MER: Hållbart skogsbruk röner intresse på Nasdaq