HD: Skogsbranden 2014 ska ses som trafikskada

undefined

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Avgörandet i Högsta domstolen (HD) fälldes sedan tingsrätten i Gävle hänskjutit frågan, som kan bli avgörande för ett tvistemål mellan markägaren Bergvik Skog Väst AB och Länsförsäkringar Gävleborg.

Skogsfordonet var försäkrat genom Länsförsäkringar och Bergvik kräver 8,5 miljoner kronor i ersättning från bolaget för skador på skogfastigheten.

– Vi var överens med Länsförsäkringar Gävleborg om sakomständigheterna och det var bara den här rättsfrågan som vi ville pröva, säger Sofia Berg, chefsjurist hos Bergvik.

– Jag förväntar mig att alla inblandade rättar sig efter HD.

Kräver miljoner

Det mål som HD har synat gäller den plats där skogsbranden startade, men Bergvik har genom dotterbolaget Bergvik Skog Östra AB ytterligare ersättningskrav på Länsförsäkringar i uppgående till 23,7 miljoner kronor.

FOTO: CLAUDIO BRESCIANI/TT

Utöver Bergvik har två skogsbolag och sju försäkringsbolag krävt ersättning från Länsförsäkringar Gävleborg. Enligt Länsförsäkringar uppgår kraven till drygt 400 miljoner kronor, men enligt trafikskadelagen kan maximalt 300 miljoner kronor utgå från trafikförsäkringen.

Fortsatta utredningar krävs enligt försäkringsbolaget för att fastställa en slutlig fördelning av ersättningarna. HD:s avgörande kan få stor betydelse.

– Om deras mål fortfarande är pågående så skulle det kunna bli så. Det här ju blir prejudicerande i den här frågan, säger Josefin Wedel, justitiesekreterare vid Högsta domstolen.

Ett färskt avgörande från HD kan få stor betydelse för de skogsägare som söker ersättning för skador som uppkom i samband med branden.
Ett färskt avgörande från HD kan få stor betydelse för de skogsägare som söker ersättning för skador som uppkom i samband med branden. FOTO: FREDRIK PERSSON / TT

Avgörs i tingsrätten

Hon poängterar emellertid att HD inte har tagit ställning i frågan om ersättning, som kommer nu ska först avgöras i tingsrätten.

– Vi har bara tagit ställning till att den här skadan har uppkommit som en följd av trafik, säger Wedel.

Sedan tidigare har Finansinspektionen fattat beslut om så kallad kvotnedsättning, vilket innebär att den ersättning som Länsförsäkringar kan bli tvunget att betala ut ska uppgå till 71 procent av ersättningskravet.