Helena Jonsson: "Sveriges bönder – nya miljörörelsen"

LRF den nya miljörörelsen! Uttrycket myntades av Helena Jonsson när hon nyss talade inför de 150 fullmäktige på Sånga-Säby. Sveriges bönder sitter på resurserna och har blivit tydligare med att tala om att det är genom att producera mer från jord och skog som en av vår tids största utmaningar löses, menar Helena Jonsson.

I år var det dags för ett traditionellt stämmotal igen av riksförbundsordförande Helena Jonsson. De två senaste stämmorna har hon annars frågats ut av journalisten Erik Blix, men i år fick stämmodeltagarna vara med om en tillbakablick av det år som gått men även titta in i framtiden. LRF som den nya miljörörelsen var en av framtidsvisionerna.

Har hänt något i samhället

– Jag skulle vilja att vi bönder, företagare i det gröna näringslivet, såg på oss själva som den nya miljörörelsen. Är det någon som minns vad som hände när Moderaterna blev de "nya"? Man kan väl sammanfatta det som att de snodde tolkningsföreträdet i traditionella arbetarklassfrågor mitt framför näsan på motståndarsidan. Det är det jag tänker att vi ska göra, med stolthet, rak rygg, självklarhet och pondus.

Helena Jonsson påpekade att det hänt någonting i samhället vad gäller synen på jorden och skogen.

– LRFs konsekventa arbete med livsmedelstrategi, skogsprogram, vattenfrågan och klimatarbetet är några exempel. Det vi gör är att visa vad vi kan. Dessutom har LRF satt fingret på att ingen utveckling är hållbar om inte människan är en del.

Tilltro till människor

Hon menade att det finns en nästan naiv tilltro till politiska styrmedel när det borde handla om tilltro till människor.

– Är det inte dags att vi blir aktivisterna? Med företagande som vapen, entreprenörskap på barrikaderna och kreativitet som ledord! Med inställningen att det är närproducerade svenska morötter av högsta kvalitet, inte piskor, som kommer att ta Sverige in i framtiden.

Mjölkkrisen – ett stålbad

En tillbakablick på det gångna året utan att nämna mjölkkrisen vore förstås otänkbart.

– Vi känner alla av det iskalla stålbadet för mjölksektorn som drabbats hårt och oförsonligt av en vikande efterfrågan samtidigt som tillgången på mjölk ökat.

Å andra sidan går det bra för alla köttslag och fler och fler vill köpa svenskt. Starka mervärden som låg antibiotikaanvändning, god djuromsorg, öppna landskap och arbetstillfällen har fått genomslag. Den frivilliga ursprungsmärkningen "Från Sverige" är en seger för LRF.

– På LRFs riksförbundsstämma 1981 togs frågan upp för första gången i en motion från Jönköping. Och nu fick vi vara med och förverkliga den. Så länge har vi alltså enträget jobbat med denna fråga.