Het debatt om ekologisk mat

Diskussionen om nyttan med ekologisk mat har blossat upp igen. Bakgrunden är en färsk dansk forskningsrapport som pekar på nackdelar med ekologisk livsmedelsproduktion. Men rapporten pekar också på fördelar, hävdar bland andra föreningen Ekologiska lantbrukare.

Uppgifter från den danska forskningsrapporten, gjord på International Centre for Research in Organic Food Systems, ICROFS, publiceras i helgen av flera medier –

Enligt rapporten är ekologiska livsmedel varken nyttigare än konventionellt producerad mat eller mindre miljöskadlig. I artikeln intervjuas också SLU-professorn Lars Bergström, som är en välkänd kritiker till ekologisk livsmedelsproduktion.

Fick mothugg

Rapporteringen fick många miljödebattörer att gå i taket. Under helgen har debatten varit het på nätet.

Supermiljöbloggen anser att TT bortser från viktiga slutsatser i rapporten.

Ann-Helen Meyer von Bremen, en av författarna till boken Makten över matkassen, rasar på sin blogg "Hungry and Angry" över att professor Lars Bergström, som hon kallar "en av de bittra på SLU", beskyller hela det ekologiska lantbruket för att vara ett "kommersiellt hittepå". 

Stående inlägg

Även föreningen Ekologiska lantbrukare påpekar att rapporten också visar att man i mindre grad utsätter sig för bekämpningsmedel, medicinrester och tillsatser, om man äter ekologisk mat – även om hälsoeffekterna är svåra att dokumentera vetenskapligt.

Dessutom stödjer rapporten att ekologiskt jordbruk ger mindre utsläpp av bekämpningsmedel i grundvatten och vattendrag och ökad biologisk mångfald i odlingslandskapet, hävdar föreningen.

En annan artikel som omedelbart fick fart på nätet är Naturskyddsföreningens stående inlägg i eko-debatten under rubriken "Vad ska du egentligen tro när ekologiskt debatteras i medierna?" 

Under måndagen kommenterade även Naturskyddsföreningen debatten med

LRF, med ordförande Helena Jonsson i spetsen, har i flera inlägg beklagat att debatten om det ekologiska jordbruket ofta är polariserad. Varför ställa konventionella och ekologiska lantbrukare emot varandra, frågar sig LRF.