Höbalar vandaliserade - mitt i sommartorkan

Djurtorp Gård utanför Söderköping fick upp till ett 60-tal höbalar sönderskurna. Det förvärrar den redan tidigare allvarliga foderbristen.

FOTO: PRIVAT

[bild]

Lantbruket Djurtorp Gård utanför Söderköping har fått ett 60-tal höbalar sönderskurna, mitt i den värsta torkan i mannaminne. På gården finns ett 100-tal nötkreatur och ett stort antal inackorderade hästar.

Levererar till kunder

Odling bedrivs på gården både för att utfodra egna hästar och för att leverera till kunder. När hämtning skulle ske av höbalar i slutet av förra veckan, vid ett gärde i närheten, upptäcktes att upp till 60 höbalar hade blivit saboterade, vilket NT.se var först med att rapportera.

– Plasten runt höbalarna har blivit helt sönderskuren och stucken på ett stort antal balar, minst 50 och upp till 60. Fodret i dessa blir helt obrukbart, säger Ronny Åman, som är verksam på gården ihop med sin son och fru.

FOTO: PRIVAT

Allvarlig foderbrist

Torkan under sommaren har lett till allvarlig foderbrist, båder generellt och för lantbruken i trakten. Mot normalt ett tusental höbalar i skörd har det under torkan i år blivit ungefär 350 höbalar för Djurtorp gård. När ytterligare höbalar förstörs drabbar det både den egna verksamheten och leveranserna till kunderna, däribland många hästägare.

– Stora sjok av plast har skurits bort. Om någon bara hugger syns det inte, men här har man gått in mellan balarna och förstört dem. Sannolikt är det en yngre eller mindre person, eftersom det inte är lätt att komma in bland balarna, säger Ronny Åman.

FOTO: PRIVAT

Polisanmälan gjord

Polisanmälan gjordes direkt när sabotaget upptäcktes, sannolikt skedde det i slutet av förra veckan. Nu är det ovisst hur många balar som blir förstörda. Med ungefär 600 kilo i varje bal och nuvarande kilopris kan det bli en förlust på 2 000 kronor per bal, upp till 100 000 kronor om det vill sig illa, enligt Ronny Åman.

FOTO: PRIVAT

Vad gör ni nu?

– Det finns inte en chans att sälja de förstörda balarna, utan jag får försöka ta hand om det som går. Som tur är kor mindre känsliga än hästar när det gäller foder, men det måste ändå vara en viss kvalitet.

– Torkan har ställt till det och slaktköerna sträcker sig fram till efter jul, så det blir tufft. Jag har ingen aning om hur framtiden ser ut just nu.

LÄS OCKSÅ: Konsumenter kan stötta bönderna när torkan slår hårt