”Det bästa man kan göra är att tömma sin länsstyrelses konto”

Under sina 23 år som hållbarhetsexpert på LRF har han känt sig hemma i både bonde- och miljörörelsen. Lantbrukspodden träffar Markus Hoffman på föräldragården i Länghem.

LRFs Marcus Hoffman ägnar sommaren åt att beräkna kostnaden för den gröna omställning som samhället efterfrågar av lantbruket. Hör honom berätta i Lantbrukspodden. FOTO: ANNA ELLSTRÖM

– Jag har ännu inte träffat någon från miljörörelsen som inte vill ha ett konkurrenskraftigt jordbruk och ingen bonde som inte vill att vi ska göra mer saker för miljön, säger han.
Restaureringen av naturbetesmarken intill lagården beskriver Markus Hoffman som något av det mest meningsfulla han gjort i livet. Idag betas den av grannens kvigor och sinkor.

– Det är så värdefullt att det finns gårdar kvar, som upprätthåller de här stora och små gläntorna, för det skapar ju den här variationen i landskapet som är avgörande för biologisk mångfald, säger han.

Vem ska stå för notan?

Han ägnar sommaren åt att beräkna kostnaden för den gröna omställning som samhället efterfrågar av lantbruket. Frågan är vems plånbok – lantbruksföretagens eller medborgarnas, som konsumenter eller skattebetalare – som ska betala för de konkreta åtgärderna?

– Jag ser fram emot att i höst ha bra samtal med både politiker och livsmedelshandeln om hur det ska gå till, säger Markus Hoffman i Lantbrukspodden.

För att slippa mer miljölagstiftning uppmanar han bönder att söka de miljöersättningar som skattebetalarna redan finansierar.

– Jag ska inte säga att det är som att vaccinera sig mot lagstiftning i framtiden, men det är det bästa man kan göra, att tömma sin länsstyrelses konto.

LÄS MER: Alla avsnitt av Lantbrukspodden hittar du HÄR