Högt elpris gör försäljningen lönsam

Kör maskinerna på natten, och leverera ut solelen på nätet. Just nu är det lönsammare för lantbrukare att sälja solelen än att förbruka den själv.

Diedrik Fälth, solcellsexpert på Öresundskraft.
Diedrik Fälth, solcellsexpert på Öresundskraft. FOTO: TORBJÖRN ESPING

Enligt Land Lantbruks kalkyl kan en lantbrukare efter avdrag för energiskatt och moms köpa el för under 1 krona per kilowattimme. Elen från solcellerna kan säljas för 1,50 kr/kWh tack vare höga elpriser, skattereduktionen och elbolag som betalar extra för solel.

Stor anläggning lönsamt

Alltså är det just nu lönsamt att ha en stor solcellsanläggning (om man slipper betala för uppsäkringen). Den bör dock inte vara större än att du säljer mer el än du köper, för då upphör skattereduktionen på den överskjutande delen, och dessutom kan få betala en mätningsavgift.

Räkna med marknadsvärdet

Men enligt solcellsexperten Diedrik Fälth på Öresundskraft ska man inte grunda sitt investeringsbeslut på dagens situation. Man kan inte lita på att vare sig skattereduktionen eller extrabetalningen för solel kommer att bestå.

– Många elhandelsbolag gör en kampanj, då kanske man ger en krona ett halvår och drar ned efter det. På lång sikt kan man nog räkna med att man får betalt vad elen är värd, alltså marknadsvärdet på spotmarknaden.

Mindre mer ekonomiskt

Tanken med satsningen på solel är att man ska förbruka sin el själv. Och på lång sikt bör det vara mer lönsam att undvika att köpa el. Diedrik Fälth anser att det klokast att bygga en mindre anläggning, där man använder elen själv.

– Det blir mer framtidssäkert, du ska tänka på att anläggningen kanske sitter där i 30 – 40 år. Om man verkligen ska räkna på det ekonomiskt är det bättre att göra en mindre anläggning, annars blir pay-off-tiden längre, säger Diedrik Fälth.