Holmen dubblar värdet på skogen

Holmen skriver upp värdet på sin skog med minst 20 miljarder kronor vid årsskiftet och fortsätter att gå bra. Det framgår av bolagets delårsrapport.

Holmens pappersbruk i Braviken.
Holmens pappersbruk i Braviken. FOTO: HOLMEN

Av Holmens delårsrapport framgår att styrelsen vid årsskiftet avser att ändra redovisningen av skogsinnehavet så att den baseras på marknadsvärdet beräknat utifrån transaktioner i de områden Holmen har mark.

Bolagets preliminära beräkningar visar att värdet på skogsinnehavet då kommer att uppgå till mellan 39 och 43 miljarder kronor jämfört med dagens redovisade värde om 19 miljarder.

Sänkt rörelseresultat

När det gäller rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick det till 541 miljoner kronor. Det ska jämföras med 591 miljoner för samma period i fjol. Enligt rapporten belastade ett större underhållsstopp resultatet med 130 miljoner medan kostnaderna var säsongsmässigt låga och kartongproduktionen gick bra.

Underhållsstopp störde

För hela perioden januari-september blev rörelseresultatet 1 758 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 1 862 miljoner för samma period 2018. Resultatet för perioden har, enligt rapporten, påverkats negativt med 210 miljoner från underhållstopp inom kartong jämfört med 60 miljoner 2018. Rapporten konstaterar också att högre vedkostnader har uppvägts av bättre försäljningspriser.

Skogen går bra

Om man enbart tittar på Holmen Skog så blev rörelseresultatet för tredje kvartalet 298 miljoner kronor. Det är samma nivå som kvartalet innan och 38 miljoner bättre än tredje kvartalet 2018.

”För närvarande är det gott om råvara men en växande skogsindustri konsumerar mer än vad som uthålligt kan skördas i Sverige. Omställningen mot en biobaserad ekonomi talar för att konkurrensen om råvaran kommer vara fortsatt stor vilket gynnar Holmen som stor skogsägare samtidigt som det understryker vikten av att ha god kontroll över råvaruförsörjningen till egen industri”, skrivs det i rapporten.

LÄS MER: Holmen hänger på trenden med digital virkesmätning