Holmen tuffar på enligt delårsrapporten

Ökad omsättning, men något sämre resultat för årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol. Det redovisar skogsbolaget Holmen i en delårsrapport.

Iggesunds Bruk.
Iggesunds Bruk. FOTO: ROLF ANDERSSON, BILDBOLAGET

Holmens resultat är i linje med marknadens förväntningar. Rörelseresultatet för årets andra kvartal stannade på 574 miljoner kronor vilket ska jämföras med 618 miljoner för samma kvartal i fjol.

Omsättningen ökade dock till 4 361 miljoner kronor jämfört med 4 164 miljoner andra kvartalet 2018. Enligt rapporten påverkades kvartalets resultat positivt av försäljning av vindkraftstillstånd men negativt av underhållsstopp inom kartong och säsongsmässigt lägre vattenkraftsproduktion.

Sämre första halvåret

Ser man till första halvåret har dock Holmens rörelseresultat jämfört med samma period i fjol sjunkit. Rörelseresultatet för årets första halvår är 1 217 miljoner kronor jämfört med 1 271 miljoner för första halvåret 2018.

Braviken Paper Mill.
Braviken Paper Mill. FOTO: MODIN LASSE, UPPSALA

En förklaring till det är att föregående år ingick 70 miljoner kronor från försäljning av skogsfastighet i resultatet.

Se över värderingen av skog

Holmen meddelar också att man med anledning av de större skogstransaktioner som gjorts det senaste året under hösten kommer att se över antagandena i värderingen av deras skog.

I samband med offentliggörandet av delårsrapporten meddelar Holmen också att styrelsen har beslutat att utnyttja bemyndigandet från årsstämman om återköp av egna aktier. Återköp får ske, under perioden från och med den 16 augusti 2019 fram till nästa årsstämma. Syftet med återköpet är att effektivisera koncernens kapitalstruktur.