Honungsbin effektivt för att öka rapsskörden

Ny svensk forskning visar att pollinerande insekter som honungsbin har en avgörande påverkan på rapsskörden. Med rätt rapssort och många insekter ökar skörden med elva procent.

– Det kanske mest intressanta är att utfallet var starkt beroende av vilken rapssort som odlades, säger Sandra Lindström, forskare på Hushållningssällskapet i Skåne som i april doktorerade på SLU med en avhandling om kopplingen mellan rapsodling och pollinerande insekter.

– Det sägs ofta att hybridsorter av raps ger större skörd. Men i odlingar med linjesorter blev skörden elva procent bättre om man hade bisamhällen ute i odlingarna. Däremot påverkades hybridsorterna vi odlade inte alls av tillgången på honungsbin.

Positiva resultat

Forskningen genomfördes i Skåne i några olika landskapstyper. Medan landskapet spelade liten roll fanns alltså klart positiva effekter i odling av raps med linjesorter.

Sandra Lindström genomförde även liknande försök i Italien:

– Resultaten där visade på samma mönster med höga skördeökningar i linjesorter, säger Sandra Lindström.

Det här innebär att odlarna egentligen bör titta på vilken tillgång de har till vilda pollinerare eller till honungsbin när de väljer sort.

– Linjesorterna, vars utsäde är billigare att köpa, ger nio procents högre skörd än hybridsorter. Det är ett väldigt bra alternativ om du har tillgång till pollinerare.

Samarbete med biodlare kan alltså ge ett rejält skördelyft - bortsett från andra förbättringar i odlingen.