Hur säljer vi fastigheten när pappa är dement?

Jag och mina två syskon samäger en lantbruksfastighet. Vi fick den som gåva av våra föräldrar och i gåvobrevet står att fastigheten inte utan givarnas samtycke får överlåtas till någon utomstående. Nu har vi fått en förfrågan om att sälja fastigheten till ett ungt par som bor i samma by. Eftersom ingen av oss är intresserade av att driva gården själva skulle vi gärna vilja sälja till det unga paret som är vänner till familjen. Mamma tycker likadant, men pappa är tyvärr svårt dement och kan inte lämna något samtycke. Vad gör vi?

Juristen svarar: Rättigheten att lämna ett samtycke är personligt. Eftersom er pappa lever kommer Fastighetsinskrivningen inte godta en fullmakt eller att en god man eller förvaltare samtycker till att förbehållet tas bort. Det hjälper inte heller med ett läkarintyg som visar att er pappa inte längre är i stånd att lämna sitt samtycke. Om ni ska sälja fastigheten till paret kommer ni därför behöva ta bort förbehållet genom något som kallas permutation.

Permutation ansöker ni om hos Kammarkollegiet. Villkoren för att förbehållet ska tas bort är att det har inträffat ändrade förhållanden som gör att bestämmelsen inte längre kan följas, att den har blivit uppenbart onyttig eller uppenbart strider mot utfärdarens avsikter. Kammarkollegiet ska se till givarens intressen och inte till gåvotagarens. Därför är det inte säkert att förbehållet skulle tas bort genom permutation. Tvärtom tror jag risken är överhängande att ansökan skulle avslås.

En krångligare, men inte omöjlig, lösning är att ni syskon överlåter fastigheten till er mamma. Hon är inte utomstående och därför är en sådan överlåtelse tillåten. Överlåtelseförbudet kommer inte att följa med vid försäljning eller gåva till henne. Därför är hon fri att i sin tur sälja till det unga paret.

Förbehållet hindrar inte heller en försäljning på offentlig auktion enligt samäganderättslagen. Vid en sådan försäljning kan ni dock inte vara säkra på att vad priset blir och att det blir det unga paret som får köpa, eftersom fastigheten då går till högstbjudande.

Om paret redan äger mark i byn skulle ni också kunna undersöka möjligheterna att överföra marken till dem genom fastighetsreglering i stället för att sälja fastigheten.

Det finns alltså lite olika alternativ för er att undersöka vidare. Ta hjälp med det, så att ni får klart för er de skattemässiga konsekvenserna.

Allmänt sett tycker jag din fråga är ett talande exempel på att föräldrar bör tänka sig för både en och två gånger innan de skriver in förbehåll av olika slag i gåvobrev. Det är inte alls säkert att det bästa för gårdens överlevnad alltid är att den stannar i familjen och kanske finns det skäl att lita på barnens förmåga att avgöra den saken när tiden är mogen.

Jessica Wieslander,

Biträdande jurist, Berggren & Stoltz