Hur viktiga är kosläpp för konsumenterna?

Hur viktigt är det där kosläppet på våren för att konsumenterna ska fortsätta att vilja köpa svenskt, frågar sig Emma Sjölander.
 

Att hålla djur för produktion är inte längre en självklarhet för konsumenterna.

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Det är söndag förmiddag och regnet fullkomligen öser ned när vi letar oss fram på slingriga grusvägar. Vi når fram till vår destination där en stor samling människor redan är på plats, barn i full regnmundering och föräldrar med paraplyer och fikakorgar. Vad kan tänkas samla en skara människor som denna mitt ute på landsbygden en söndag som denna? Ett klassiskt svenskt kosläpp, så klart!

Just nu går debatten het om huruvida beteskravet ska slopas eller inte. Ny forskning om hur korna mår när de går ute på bete är på gång och välkomnas av branschen. Det är högst intressant och kan förändra huruvida vi styr vår betesdrift i Sverige. Företeelsen har uppmärksammats hos flera stora nyhetsmedier och jag kan inte låta bli att läsa en del av de synpunkter som konsumenter fyller kommentarsfälten i sociala medier med.

Konsumenterna har kommit för långt från lantbruket för att förstå de positiva aspekter som ett reglerat beteskrav skulle innebära, inte minst för mjölkföretagarna. Synen av kor ute på bete är ett romantiserat fenomen som för många svenskar är själva sinnebilden av svensk sommar. Att hålla djur för produktion är inte längre en självklarhet för konsumenterna, men det faktum att djuren får gå ute är nog en betydande faktor för att de ska fortsätta handla svenskt kött att lägga på grillen i stället för importerade, billigare alternativ.

Ett ständigt problem för dem av oss som är aktiva inom de gröna näringarna är att nå ut och vinna konsumententernas förtroende. Jag kan ofta få känslan att jag måste förklara och motivera mitt yrkesval för dem i min umgängeskrets som befinner sig långt från lantbruket.

Kommer vi att lyckas göra det i stor skala? Kan vi få konsumenterna att förstå att det är bättre för korna att hållas inne en regnig och lerig dag för att minimera risken för klövspalt? Vad säger det egentligen när vi faktiskt har människor i dag som tror att mjölk produceras i en fabrik?

Jag kan till viss del se på vårt lantbruk som ett serviceyrke där vårt främsta fokus ska vara att serva kunderna med produkter som de efterfrågar. Samtidigt kan jag ställa mig frågan om hur mycket en konsumentgrupps åsikter ska få påverka egenföretagare och deras kunskap och erfarenheter om vad som är mest gynnsamt för deras djur. En tanke dröjer dock kvar hos mig. Hur viktigt är det där kosläppet på våren för att konsumenterna ska fortsätta att vilja köpa svenskt?

Emma Sjölander, agrotekniker

”Tröttsamt försvara modern mjölkproduktion”

Aktivister demonstrerar vid kosläpp