Importen av mejeriprodukter ökar

Den svenska mjölkproduktionen sjönk under 2018 samtidigt som importerade mejerivaror ökade. Det betyder att andelen svenskproducerade mejerivaror sjönk med 2,5 procent i fjol. Det visar Jordbruksverkets årliga sammanställning.

Andelen svenskproducerade mejerivaror sjönk med 2,5 procent i fjol.
Andelen svenskproducerade mejerivaror sjönk med 2,5 procent i fjol. FOTO: ISTOCK

Svensk mjölkproduktion har minskat stadigt under mer än tio år och tendensen med vikande mjölkinvägning fortsatte även 2018. Nu med 2 procent.

– Torkan under sommaren 2018 skyndade på utvecklingen men under hösten och vintern har minskningen varit ungefär samma som den långsiktigt fallande trenden, säger Karin Lindow, jordbrukspolitisk utredare på enheten för handel och marknad på Jordbruksverket.

Ostimporten ökar

Samtidigt ökade den totala förbrukningen av mejeriprodukter med 0,9 procent i landet. Den ökade konsumtionen tillgodosågs genom ökad import. Under 2018 ökade importen av mejerivaror med 3,7 procent. Den svenska ostimporten som varit stigande under många år, stod för en stor del av uppgången.

Karin Lindow, Jordbruksverket.
Karin Lindow, Jordbruksverket. FOTO: JORDBRUKSVERKET

Lägre mervärde för konsument

Svenskproducerad ost är nu nere på en marknadsandel på 42 procent.

– Svenska mervärden är fortfarande starka för dryckesmjölk och grädde. Men vad gäller mer högförädlade mejerivaror som framförallt ost ökar importen, troligtvis för att mervärdet av svensk produktion tyvärr inte är lika tydlig för konsumenten. Det finns också flera starka varumärken hos importerad ost som konsumenten vill ha, säger Karin Lindow.

På 25 år har ostimporten ökat med över 500 procent, från 209 000 ton 1995 till 1293 000 ton 2018.