Inget konkret från ministern om minskad mjölkinvägning

Sverige är i år det enda land inom EU där invägningen av mjölk minskar. Under tisdagens interpellationsdebatt mellan landsbygdsminister Jennie Nilsson och Magnus Oscarsson (KD) framkom inga nyheter om vad regeringen gör för att stävja detta.

Livsmedelsstrategin måste stärkas och bli slagkraftig och verkningsfull, sade landsbygdsminister Jennie Nilsson.
Livsmedelsstrategin måste stärkas och bli slagkraftig och verkningsfull, sade landsbygdsminister Jennie Nilsson. FOTO: STEFAN LINDBLOM

Interpellationen kom från Magnus Oscarsson (KD), som oroas av att Jordbruksverkets statistik visar att det numera bara finns 3 253 mjölkbönder i hela Sverige. Sverige är också ett av få länder inom EU där mjölkinvägningen minskat under en tioårsperiod, och under 2019 det enda land inom EU där invägningen av mjölk minskar, vilket Land Lantbruk tidigare har berättat om.

Naturlig minskning av antalet mjölkbönder

Han ville därför veta vad Jennie Nilsson och regeringen gör för att hejda minskningen både av antalet mjölkbönder samt mjölkinvägningen.

I sitt svar konstaterade ministern att minskningen av mjölkbönder till stor del beror på att allt större och färre företag står för en högre del av mjölkproduktionen. Då är det naturligt att det också blir färre mjölkbönder.

Livsmedelsstrategin måste stärkas

Däremot höll hon med om att det är ett problem att mjölkproduktionen totalt minskar:

– Så borde det inte vara i Sverige, som har goda givna naturförutsättningar för mjölkproduktion. Inom ramen för Livsmedelsstrategin har vi identifierat en rad frågor som är relevanta för mjölkföretagen så att de kan fortsätta att utvecklas, får möjlighet att växa och en stärkt konkurrenskraft. Men jag håller med Magnus Oscarsson om att Livsmedelsstrategin måste vi stärka och få slagkraftig och verkningsfull.

”Jag tycker det är tunt”

Magnus Oscarsson tyckte dock att svaren från ministern var vaga och inte innehöll några nyheter.

– Det är otroligt bekymmersamt att vi inte kan få till det här, så jag är inte nöjd för jag tycker inte jag fick några konkreta svar från ministern. Hon hänger upp väldigt mycket på Livsmedelsstrategin, och upprepar det hela tiden. Men jag tycker det är tunt.

– I sommar har vi haft Livsmedelstrategin i tre år, men våra svenska bönder märker inte av det på gårdsnivå, utan det är fortsatt bara en massa prat. Därför kommer jag gå vidare med en ny interpellation framöver, för att följa upp det jag inte fick svar på.