Inhemsk produktion av både nöt och lamm ska öka

Ökad produktion är det övergripande målet i de båda handlingsplanerna för nöt respektive lamm. Planerna innehåller en mängd åtgärder och delmål som ska främja produktion och lönsamhet på gård, men också i andra delar av värdekedjan.

Handlingsplanerna för nöt och lamm presenterades under onsdagen i Näringslivets Hus i Stockholm. Förutom många representanter från värdekedjan och de olika arbetsgruppernas medlemmar medverkade Jordbruksverkets generaldirektör Leif Denneberg, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och LRFs förbundsordförande Helena Jonsson.

– Handlingsplanerna är väl förankrade i värdekedjan och hos myndigheter. Alla är taggade och vill bidra med sina delar av åtgärderna. Det ger goda möjligheter att vända trenderna, så att vi bättre kan möta den stora efterfrågan med svensk produktion av nöt och lamm, säger Theres Strand på Svenska Köttföretagen, som samordnat arbetet med handlingsplanerna.

Arbetet med att ta fram handlingsplanerna har gått snabbt. Branschernas företrädare mötte Näringsdepartementet i mars 2015. Raskt var värdekedjornas aktörer, plus myndigheter, i full gång.

– En röd tråd genom dagen har varit vikten av att varje aktör bidrar med sina åtgärder. Gör alla det så kommer delmålen att uppfyllas. Mycket kan ge effekt redan på kort sikt. Efter ett par år ska vi absolut kunna se en positiv förflyttning, förutspår Theres Strand, glad över det engagemang som visats från samtliga aktörer.

– Planerna har fått en mycket bred förankring, myndigheterna har tagit frågorna på allvar och även handeln tycker att arbetet är viktigt. Alla är beroende av att trenderna vänder och vill vara med och bidra.

Produktionen av nöt och lamm har mycket gemensamt, men det finns viktiga skillnader. Till det gemensamma hör att det behövs betydligt högre produktion för att möta den ökade efterfrågan. Gemensamma pluspoänger är hög djurvälfärd, låg antibiotikaanvändning och en produktion som gynnar klimat och miljö. I ett internationellt perspektiv är det svenska prisläget på nöt gynnsamt, medan det är tuffare på lammsidan. Rovdjursproblematiken är extra påtaglig i lammproduktionen.

undefined

• Säkrad efterfrågan med stabil prisbild.

• Ökat förtroende och acceptans för stödsystemet.

• Enklare stöd och regler.

• Ökad lönsamhet.

• Arbeta för sänkta kostnader så väl inom produktionen som för administrationen runt stödhanteringen.

• Arbeta för en tydlig politisk viljeriktning för stärkt konkurrenskraft och tillväxt.

• Arbeta för tydlighet, trygghet, effektivitet och ett bra bemötande i samband med kontroller.