Innovationspris delas ut på Skogselmia

Mässarrangören Skogselmia lanserar ett innovationspris som ska premiera nya tekniska produkter eller tjänster i skogsbruket. Priset delas ut på mässan Skogselmia i juni 2019.

Mässarrangören Skogselmia lanserar ett innovationspris som ska premiera nya tekniska produkter eller tjänster i skogsbruket.
Mässarrangören Skogselmia lanserar ett innovationspris som ska premiera nya tekniska produkter eller tjänster i skogsbruket. FOTO: DAVID LARSSON

Skogsbranschen skriker efter nya tekniksprång, något som Skogselmia vill stimulera med det nya priset. Priset ska delas ut nästa år och är i valören guld och silver och pristagarna utses av en jury med branschexperter.

Ska ge förbättringar

Produkten eller tjänsten ska vara en teknisk innovation som ger en förbättring inom områdena ekonomi/produktivitet, arbetsmiljö, slutproduktkvalitet eller miljö.

Anmälan i februari

Den ska finnas på den svenska marknaden men inte ha marknadsförts i Sverige före den 1 januari 2017. Anmälan ska vara gjord senast den 28 februari 2019.

Läs mer: Vi skogsägare behöver nya patent

Sveaskog utvecklar maskin för plantering

Mekaniserad plantering har gäckat branschen i årtionden

Skogforsk storsatsar på nya tekniksprång