Inredningen rostar i nya kostallet – tvingas välja mellan säkerhet och hållbarhet

Stallets potentialutjämnande system, PUS, ska skydda människor och djur mot att skadas vid elfel. Men med PUS-kravet riskerar inredningen att frätas bort på grund av korrosion i gödsel och urin. I stället tvingas enskilda lantbrukare välja mellan säkerhet och hållbarhet.

För snart två år sedan byggde Lars Mattsson det nya stallet med 23 koplatser plus rekrytering för sina charolaiskor.
För snart två år sedan byggde Lars Mattsson det nya stallet med 23 koplatser plus rekrytering för sina charolaiskor. FOTO: MATHIAS MATTSSON

För snart två år sedan byggde Lars Mattsson i Edebo Prästgård, Hallstavik, ett nytt stall med 23 koplatser plus rekrytering för sina charolaiskor. Han lät Hushållningssällskapets byggnadsrådgivare planera stallet. Inredningen beställdes från LRS via företagets lokala återförsäljare som också blev den som monterade inredningen.

Hade rostat

Elinstallationen gjordes av Lars Mattssons son Mathias som är utbildad elinstallatör och elingenjör. Korna kunde stallas in i november 2017 och i mars 2018 fylldes kalvboxarna.

– När vi försommaren 2018 släppte ut djuren och gödslade ut ströbädden såg vi att de ingjutna, galvaniserade stolparna hade rostat. Det var gravrost på stolparna närmast betongen och på den del av stolpen som varit täckt av ströbädden.

Reklamation

Lars reklamerade stallet till återsäljaren som i sin tur kontaktade inredningsleverantören LRS. Denne bad korrosionsinstitutet Rise Kimab besiktiga rostskadorna.

– Rise Kimab slår fast att rostskadorna på inredningen med stor sannolikhet beror på galvanisk korrosion, säger Lars. Korrosionen beror på att inredningen och golvarmeringen kopplats samman elektriskt. Men sammankopplingen är ett säkerhetskrav i Elinstallationsreglerna och därmed krav från försäkringsbolagen. Dessa kräver att inredning och armering kopplas samman i ett potentialutjämnande system, PUS.

Efter ett halvår var en stolpe i Lars Mattssons stall så här skadad av galvanisk korrosion.
Efter ett halvår var en stolpe i Lars Mattssons stall så här skadad av galvanisk korrosion. FOTO: MATHIAS MATTSSON

Skadats av korrosion

Efter besiktningen skriver LRS till Lars att stolparna skadats av galvanisk korrosion. Men LRS har bara levererat inredningen som monterades av återförsäljaren, en lokal firma som inte kan hållas ansvarig för rostskadorna. "Det bästa vore om de galvaniska strömmarna kunde brytas på något sätt", skriver LRS.

Lars berättar att han hört tips om att klippa av potentialutjämningssystemet för att rädda inredningen. Enligt Lars har även en rådgivare berättat att samma tips getts till andra lantbrukare.

Mellan raderna antyder LRS och återförsäljaren/inredningsmontören att rostproblemen är en följd av potentialutjämningssystemet.

– Det är ett lagkrav att ha potentialutjämning. Att koppla bort det systemet kan innebära fara och det strider mot den värderingsgrund jag fått genom min elektrikerutbildning, säger Mathias Mattsson.

Problemet väl känt

Han säger att problemet med galvanisk korrosion av nedgjutna galvade stolpar i stallmiljö är väl känt sedan snart tjugo år.

– I december 2000 gjorde Rise Kimabs föregångare en grundlig undersökning av problemet. Och i LBK-pärmen finns hänvisningar till en svensk standard SIS­‑TS 37 som anger hur man genom rätt val av material och monteringsmetoder för ladugårdsinredning kan förebygga galvanisk korrosion.

– Dessutom måste LRS och andra inredningstillverkarna helt enkelt känna galvaniseringsindustrins branschriktlinjer för "Varmförzinkat stål i stallmiljöer". LRS ägs ju av ett galvaniseringsföretag.

Fler fall

Enligt LRS är problemet inte okänt och Bo Lindgren, säljare på LRS, känner till flera fall även om det var flera år sedan de senast fick in en reklamation.

– Tidigare var det ännu mer oklart hur det skulle göras men det blev bättre när regelverket kom. Men även om man rent tekniskt gör det till punkt och pricka så kan det bli den här effekten, säger Bo Lindgren.

Enligt Rise Kimabs utredning och LRS är alltså rostproblemen troligen en direkt följd av potentialutjämningssystemet och förekommande när både el-installationen och monteringen av stallet gjorts korrekt.

– Men vad man ska göra åt det har jag inget bra svar på. Det finns i dag olika sätt att lösa problematiken på, men jag är inte helt övertygad om att de lösningarna fungerar, säger Bo Lindgren.

Branschfråga

Han vill han berätta exakt vad de syftar på när de skriver att "det bästa vore om de galvaniska strömmarna kunde brytas på något sätt".

– Vi går inte ut och säger att man medvetet ska koppla bort något men i det här fallet så finns det ingen opartisk utredning om att det är gjort på rätt sätt och att all elektronik är installerad korrekt, säger Bo Lindgren.

Lars Mattsson reklamerade stallet till återsäljaren som i sin tur kontaktade inredningsleverantören. Denne bad korrosionsinstitutet Rise Kimab besiktiga rostskadorna.
Lars Mattsson reklamerade stallet till återsäljaren som i sin tur kontaktade inredningsleverantören. Denne bad korrosionsinstitutet Rise Kimab besiktiga rostskadorna. FOTO: MATHIAS MATTSSON

Men eftersom problemet kan uppstå även när allt är korrekt utfört och eftersom problemet enligt Bo Lindgren är gemensamt för i stort sett hela branschen menar han att man skulle behöva angripa det på branschnivå för att hitta en lösning.

Dålig kunskap

Även Lars Mattsson tycker att det verkar vara ett branschproblem att de som bygger stallar inte monterar inredningen på rätt sätt.

– Och kunskapen om elektriskt djurskydd verkar lika dålig hos myndigheterna. Vid djurskyddsgranskningen frågade jag tjänstemannen som mätte båsmått om de inte kollade det elektriska. Men sådana saker kunde de inte, säger han.

Lars Mattsson har erbjudits nya galvade stolpar, men rivning och montering kostar mångdubbelt mer än stolpvärdet. Diskussionen förs nu mellan parternas jurister.