Jag accepterar inte Matlandets dubbelmoral

I september 2011 ställde jag frågan i en debattartikel: "Skulle medlemmarna sakna LRF?"

Då beskrev jag min syn på LRF och ifrågasatte organisationens sätt att arbeta och agera. Till svar fick jag LRFs papperstiger "Livsmedelsstrategi för Sverige". Denna papperstiger visar nu upp sitt rätta ansikte.

Det mest anmärkningsvärda exemplet på detta är nomineringen och korandet av Årets uppstickare i Matlandet Sverige, Qibbla Halal Kött AB. Matlandet Sverige och LRF belönade alltså stolt landets snabbast växande köttimportör. En importör som levererar stora mängder kött, som producerats i länder med oetiska och i Sverige olagliga metoder. Sådana metoder som juryn annars officiellt tar avstånd från i sin image.

Det är alltså med mycket kluven tunga man talar om förebilder i det egna Matlandet. Men som det goda exemplet finns ju alltid det strax utdöda "Världens renaste jordbruk".

Som bonde, LRF-medlem och förtroendevald kan jag inte längre acceptera denna hopplösa dubbelmoral.

Om detta är den nya inriktningen på LRFs branschpolitik har ni lämnat oss vanliga bönder i sticket.

undefined