Jennie Nilsson tror på premie till fossilfritt

Landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) ser positivt på LRF:s förslag om en framtida särskild biobränslepremie till de lantbrukare som använder 100 procent fossilfria drivmedel.

Jennie Nilsson träffar EU:s övriga jordbruksansvariga ministrar vid ett informellt rådsmöte i Helsingfors.
Jennie Nilsson träffar EU:s övriga jordbruksansvariga ministrar vid ett informellt rådsmöte i Helsingfors. FOTO: GUNILLA ANDER

Den kommande Cap-reformen bör ge Sverige större möjligheter att komma runt de EU-regler som bidrar till att straffa de skogs- och lantbrukare som på detta sätt går före i klimatarbetet.

Den bedömningen gör LRF som får medhåll av ministern.

– Målsättningen att ställa om till ett minskat fossilberoende är ju så tydlig i det förslaget om ny jordbruksreform, säger Jennie Nilsson som under två dagar träffar EU:s övriga jordbruksansvariga ministrar vid ett informellt rådsmöte i Helsingfors.

Klimatneutralt 2050

På agendan, som har bestämts av EU:s nuvarande ordförandeland Finland, står diskussionen om hur jordbruket ska kunna bidra till EU:s mål om att bli klimatneutralt 2050 genom ökad kolinlagring.

Land Lantbruk har i en rad artiklar beskrivit hur de fossilfria drivmedlen hamnat i skattemässigt underläge sedan regeringen 2018 införde den så kallade reduktionsplikten, som successivt tvingar drivmedelsbolagen att minska växthusgasutsläppen.

LÄS MER: Mest klimatnytta med nytt bränsle (LRF Premium)

Snart dyrare med fossilfritt

En icke avsedd effekt av de nya reglerna är att de lantbrukare som tankar HVO 100 eller andra helt fossilfria drivmedel beskattas hårdare än de som använder drivmedel som är en blandning av fossilt och förnybart. Från årsskiftet blir det 25 procent dyrare att tanka helt fossilfritt.

Det som både LRF och landsbygdsministern hoppas ska kunna lösa upp knuten är ett EU-förslag om att lantbrukare frivilligt ska kunna teckna sig för bland annat klimatåtgärder. Sådana ska rymmas inom så kallade ”ecoschemes” som föreslås bli en del av direktstöden i den jordbruksreform som nu förhandlas och som tidigast väntas kunna träda i kraft 2022.

– Detta ser vi också som en möjlighet, säger Jennie Nilsson om den bedömningen som näringsdepartementet gör av LRF:s inspel.

Slår ett slag för kolinlagring

Som en del i den höjda klimatambitionen föreslår EU-kommissionen att kolinlagring ska vara ett obligatoriskt generellt villkor för jordbruksstöd.

Under rådsmötet tar Finland chansen att särskilt lyfta kolinlagringen som klimatmetod, och öppna en diskussion om den kommande Cap-reformen här kan göras ännu skarpare.

Vad gör varje enskilt EU-land för att inkludera åtgärder om ökad kolinlagring i sina egna nationella strategiska Cap-planer, vill Finland att ministrarna ska redovisa.

Nilsson: ”Väldigt bra att Finland lyfter frågan”

– Vi är väldigt positiva till den miljö och klimatambition som finns i förslaget om det nya Cap, och det är väldigt bra att Finland väljer att lyfta upp frågan om jordbrukets kolinlagring sättet, säger Jennie Nilsson till Land Lantbruk.

Som viktigt ser hon dock att EU:s regler inte låser fast medlemsländerna, utan tillåter olika åtgärder.

– Sverige är ju ett avlångt land och de mest effektiva åtgärderna för kolinlagring kan skilja mycket mellan söder och norr.

”Viktigt att bonden är med”

Som exempel på fungerande åtgärder för kolinlagring nämner Jennie Nilsson vallodling och anläggning av våtmarker.

– Men det kan finnas andra sådana typer av effektiva verktyg på den nivån. Här behöver man ta ett samlat grepp tillsammans med näringen. För jag tror att det är väldigt viktigt att bonden är med. Att man ser både klimatnyttan och att bonden får en mer lönsamt produktion.

LÄS MER: Jennie Nilsson hoppas kunna ge bättre villkor för fossilfritt