JO riktar skarp kritik mot länsstyrelsens agerande

16 dagar tog det från att länsstyrelsen i Uppsala beslutade att omhänderta en mjölkkobesättning, tills djurägaren fick möjlighet att överklaga.

Land Lantbruk har

Länsstyrelsen i Uppsala län hann dock före. Den 4 juli 2012, bara dagar innan djuren var på väg ut på sommarbete, gjorde de en inspektion där de bedömde djuren som smutsiga och avmagrade. De fattade då ett delbeslut om omedelbart omhändertagande.

undefined

Först sex dagar senare, fyra dagar efter att polisen hämtat djuren, fick djurägaren själv möjlighet att yttra sig i ärendet. Och inte förrän den 20 juli togs det formella beslutet att omhänderta djuren. Först då fick djurägaren möjlighet att överklaga beslutet.

Länsstyrelsen i Uppsala län har till Justitieombudsmannen, JO, uppgett att rutinen att först fatta ett preliminärt beslut är till för att snabbt komma till rätta med djurens situation samt därefter ge djurägaren möjlighet att yttra sig inför det definitiva beslutet.

undefined

Men det, säger JO, är en ärendegång som inte medgetts i djurskyddslagen sen 1993.

"Länsstyrelsens förfarande innebar att NN fråntogs sin möjlighet att /…/få verkställigheten uppskjuten av högre instans. Jag anser att det är anmärkningsvärt att länsstyrelsen i sitt remissvar inte ens har berört skyldigheten att underrätta NN om beslutet så att han fick tid på sig att överklaga det innan det verkställdes" skriver JO i sitt beslut.

undefined

Han konstaterar också att omhändertagandet var mycket ingripande för bonden i fråga, eftersom det rörde hans livsverk och försörjning.

Tidigare i ärendet har förvaltningsrätten gått på länsstyrelsens linje angående riktigheten att omhänderta djuren. Uppsala tingsrätt har dock friat mjölkbonden från misstankarna om djurplågeri. Bland annat sedan den veterinär som tillkallades vid omhändertagandet berättat att det med enkla medel hade gått att åtgärda bristerna på gården i avvaktan på att besättningen skulle säljas.