Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Jobb-Karriär 6 april 2018

Anställa i säsong - vad gäller och för vem

Nu är det tid för säsongsarbetare och sommarvikarier i många verksamheter, men vad gäller exempelvis om du vill avsluta en säsongsanställning i förtid?

 Säsongsarbete med skörd av sallat i Skåne.
Säsongsarbete med skörd av sallat i Skåne. FOTO: Ann Lind n

– Det viktigaste för alla parter är att man skriver ett tydligt avtal. Säsongsanställningar är tidsbegränsade och det ska framgå i avtalet när anställningen börjar och slutar. Dessutom ska det framgå om det finns kollektivavtal samt lön och arbetstid, säger Peter Andersson, arbetsmiljöansvarig på Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet.

Behöver man av något skäl avsluta säsongsanställningen i förtid, gäller en månads uppsägningstid om inte kollektivavtalet säger annat. Uppsägningen ska vara skriftlig och ha saklig grund, till exempel arbetsbrist.

Ont om arbetskraft

Men det är framför allt i andra änden, i rekryteringen som många står sig slätt. Flera av de gröna näringarna vittnar om att det är mycket svårt att rekrytera den arbetskraft som behövs till säsongsarbetet. Därför söker många utländsk arbetskraft, bland annat för att klara skörden.

En studie från SLU visade att den utländska arbetskraften står för 80 procent av säsongsarbetet i det svenska jord- och skogsbruket. Det har tidigare funnits en myt om att utländsk arbetskraft får arbeta enligt arbetsmiljöreglerna i hemlandet. Arbetsmiljöverket har nyligen gått ut med en kampanj för att uppmärksamma arbetsgivare på att den svenska arbetsmiljölagen gäller lika för alla som arbetar i Sverige.

– Det är svårt att säga om det myten lever kvar eller inte, men den mätning vi gjorde vid annonseringen tyder på att målgruppen till stor del kände till innehållet i budskapet, säger Peter Sjöblom, kommunikatör vid Arbetsmiljöverket.

Viktigt med säkerhet

Att säkerhetsföreskrifter och rutiner kommuniceras tydligt är särskilt viktigt vid tillfälliga anställningar för att minska risken för arbetsolyckor. Jobb & Karriär har tidigare skrivit om att det visat sig råda fördubblad skaderisk för just tillfälligt anställda.

– Det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt. Jord- och skogsbruket innehåller många risker för alla oavsett om man är anställd eller lantbrukare, svensk eller utländsk arbetskraft, säger Peter Sjöblom.

Risken för missförstånd blir större när den anställda och arbetsgivaren inte har samma modersmål. Det ökar kraven på introduktionen och på att man säkerställer att de anställda har förstått. Här kan till exempel Prevents bilderböcker om risker i arbetet vara ett bra hjälpmedel att ha.

När man anställer minderåriga i verksamheten, gäller särskilda regler med större krav på arbetsgivaren. Handledning, högre krav på introduktion samt specialregler för arbetstider och arbetsuppgifter, är några områden som man ska ha koll på.

Första jobbet

För den som just ska ta sitt första säsongsjobb efter skolan, är det bra att läsa på innan man skriver på.

– Så länge de går kvar i skolan så är de försäkrade därigenom, men inte efter examen. Många vet till exempel inte att det är kollektivavtalet som gör man omfattas av arbetsskadeförsäkringen, utan kollektivavtal krävs privata försäkringar, säger Peter Andersson.

Men som ny på arbetsmarknaden är det inte så lätt att ställa krav.

– Många är så glada att de fått jobb, att de inte vill vara till besvär och be om ett skriftligt avtal. Vi har haft fall där det saknats, om arbetsgivaren är oseriös och till exempel inte betalar ut lön så står man rättslös, säger Peter Andersson.

Fakta säsongsanställning

Säsongsanställning är en tidsbegränsad anställning som kan vara så länge säsongen pågår, med tid för uppstart och avslut.

Anställning inom kollektivavtal omfattas av TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).

Säsongsanställning i samma företag mer än 6 månader under två år, ger företrädesrätt till ny anställning.

En säsongsanställning kan avslutas i förtid med en månads uppsägningstid (eller enligt kollektivavtal).

Uppsägning i förtid ska vara skriftlig och med saklig grund, till exempel arbetsbrist eller personliga skäl.

Checklista för säsongsarbetsgivare:

  • Säg till eventuella anställda med företrädesrätt att lämna in intresseanmälan för nästa säsong.
  • Meddela dem minst en månad före säsongsstart om du inte tänker erbjuda ny anställning.
  • Informera alla säsongsanställda om att säsongen tar slut senast en vecka innan den gör det.

Checklista för introduktion

  • Information om arbetsuppgifterna och hur personen ska utföra dem
  • Manualer, checklistor och andra skriftliga instruktioner som behövs i arbetet
  • Vilka olycksrisker som finns i arbetet och hur man kan skydda sig mot dessa
  • Vilken eventuell personlig skyddsutrustning som finns och om hur man använder den
  • Hur eventuella verktyg, maskiner och annan utrustning fungerar
  • Var brand- och första-hjälpen-utrustning finns, samt hur larmrutiner fungerar.
  • Prevents bilderböcker ”Jobba säkert” ger enkel information om risker i arbetet. De kan laddas ned digitalt eller beställas hem gratis.

Källa: Arbetsmiljöverket.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Land Lantbruks Nyhetsbrev

Missa inga av de senaste nyheterna och aktuella debatterna inom de gröna näringarna!

Missa inga nyheter Gratis

Den information som du lämnar här kommer att behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi rekommenderar att du läser den innan du går vidare.

Till toppen